Berenschot begeleidt project ZorgBOTS | Berenschot nieuws

Berenschot begeleidt project ZorgBOTS

Nieuws
Partners poseren bij bijeenkomst ZorgBOTS

Deel dit nieuwsartikel

Datum

25 mei 2023

Leestijd

3 minuten

ZorgBOTS: Innovatieve robotica oplossingen voor de zorg. In dit project zullen hightech en zorg intensief samenwerken om te laten zien welke impact robotica kan hebben op het dagelijks werk van zorgmedewerker en patiënt. In de praktijk. Berenschot verzorgde de subsidieaanvraag voor het project en zal de projectpartners de komende drie jaar begeleiden bij de uitvoering ervan.

De zorg staat onder druk. Met een rijzende zorgvraag en een nijpende krapte op de arbeidsmarkt, staat buiten kijf dat verandering nodig is om het werk het hoofd te kunnen blijven bieden. Technologie biedt hier een uitkomst. Robotica maakt het mogelijk het werk te ondersteunen, vergemakkelijken of in het geheel over te nemen. Bijvoorbeeld in randtaken, zoals door een robot goederen van de ene naar de andere plaats te brengen. Of in het hart van de zorg, door een robot in te zetten om patiënten en cliënten te wassen en verzorgen.

Robotica maakt de zorg efficiënter en biedt mogelijkheden voor meer persoonlijke zorg. Door niet patiëntgebonden taken over te nemen, kan de zorgmedewerker meer focus leggen op ‘zorg aan het bed’. Robotica die door de patiënt zelf gebruikt kan worden, biedt - zoals reeds toegelicht- meer zelfredzaamheid en eigen regie.

Samen met digitaliseren kunnen technologische ontwikkelingen een oplossing bieden om complexere zorgvraagstukken aan te pakken. Enkele van deze technologische ontwikkelingen worden nu al gebruikt, met name in het buitenland, om de werkdruk van artsen te verlichten én om de patiënten betere zorg aan te bieden.

Stimulering van robotica in de zorgpraktijk

Hoewel robotica in vele sectoren het werk al vergemakkelijkt en ondersteunt, is de Nederlandse zorgsector vooralsnog terughoudend. Nu de noodzaak groeit, en landen om ons heen al goede stappen zetten, is het moment daar om de adoptie van robotica in de Nederlandse zorg een boost te geven.

Door ZorgBOTS stimuleren we de toepassing van robotica in de zorgpraktijk. Dit door met twee sterke voorbeelden aan zoveel mogelijk belanghebbenden te laten zíen wat de potentie van ZorgBOTS is. De beoogde concrete resultaten zijn daar direct aan gerelateerd:

• Ontwikkeling en (virtuele) demonstratie in de praktijk van een robotoplossing voor het
wassen van patiënten/cliënten

• Ontwikkeling en demonstratie in de praktijk van een robotoplossing voor logistieke taken

• Communicatie en disseminatie om zoveel mogelijk belanghebbenden te informeren

Het doel van dit project is het stimuleren van de toepassing van robotica in de zorgpraktijk. Met de achterliggende ambitie de werkdruk van zorgpersoneel te verlagen en de sector in staat te stellen het hoofd te bieden aan de groeiende zorgvraag; en meer gepersonaliseerde zorg te kunnen bieden aan patiënten in ziekenhuis of langdurige zorg.

Bundeling van krachten

In de afgelopen jaren zijn er al diverse, waardevolle ontwikkelingen geweest op het gebied van robotica in de zorg. De sector is zeker klaar voor verandering, maar kan dit niet alleen voor elkaar krijgen. Om het beoogde resultaat te realiseren, is samenwerking tussen technologie en zorg extra belangrijk. In Zuid-Nederland, waar hightech en robotica sterk vertegenwoordigd zijn, zijn díe zorginstellingen gevestigd die de nek uit durven te steken en ervoor open staan met robotica te experimenteren.

ZorgBOTS sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de Regionale Innovatie Strategie (RIS 2021 - 2027) waar de transitie van de gezondheidszorg als één van de belangrijke thema’s is gepositioneerd. De robotica-toepassingen in dit project laten zien hoe technologie kan bijdragen aan meer persoonlijke zorg: enerzijds door niet-patiënt gerelateerde taken uit handen te nemen, anderzijds door de cliënt meer vrijheid te geven. Het ondersteunend groeiprogramma maakt dat de twee ontwikkelprojecten worden neergezet als leidend voorbeeld om de adoptie van robotica in de zorg flink te versnellen.

Projectpartners

High Tech NL Robotics (Eindhoven), Mijzo (Waalwijk), High Tech Alliance (Schijndel), TNO Healthy Living (Leiden), Starnus Technology B.V. (Eindhoven), Venamics (Oeffelt), Technische Universiteit Eindhoven (Eindhoven), CIC (Care Innovation Center West-Brabant, Roosendaal), Breda Robotics (Breda), ondersteund door Berenschot.

ZorgBots wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincies Noord-Brabant en Limburg in het kader van OPZuid.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte met onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief