Annelore Beukema, Consultant | Berenschot

Senior consultant

Annelore Beukema

Aangenaam! Samenwerking tussen (mede-)overheden vind ik niet alleen fascinerend, maar geeft ook vaak de uitvoeringskracht om abstracte vraagstukken te vertalen naar concrete actie die de leefwereld van inwoners raken. Daarom richt ik mijn adviespraktijk vooral op het inrichten samenwerkingsverbanden, het smeden van allianties en het koppelen van ecosystemen. Van Rijk tot Regio, van bestuurlijk tot maatschappelijk opdrachtgeverschap. Ik deins niet terug voor complexiteit, maar houd altijd oog voor de interpersoonlijke dynamiek. Met het perspectief van de inwoner voorop. Ik maak dankbaar gebruik van mijn ervaring in het internationale veiligheidsdomein - bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties - om Nederlandse coalities naar een hoger plan te tillen. 'Diplomatie in de regio' gaat over slimme verbindingen en werken aan (soms klein) gezamenlijk resultaat, ondanks trage procesgang. Daarbij lever ik ook graag mijn steentje bij aan de uitvoering van vernieuwende afspraken - ik krijg energie van 'afwastaken' die afspraken consolideren en in praktijk brengen!
Afbeelding - Annelore Beukema

Over Annelore

Voor doorbraken in samenwerkingsvraagstukken: een pragmatische, enthousiaste procesondersteuner met een internationale blik, die ook ontzorgt in de uitvoering!

Gerelateerde inzichten