Christian Slob, Senior consultant | Berenschot

Senior consultant

Christian Slob

Hoe realiseert u de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen? Langetermijndoelstellingen omzetten in een concreet realistisch actieplan en uw organisatie transformeren – dat kunnen we samen doen.
Afbeelding - Christian Slob

Over Christian

Duurzaamheidsdoelen vliegen ons om de oren: het klimaatakkoord van Parijs, CO2-neutraal in 2050. Ook doelstellingen op het gebied van inclusiviteit en diversiteit vallen onder duurzaamheidsdoelstellingen, net als efficiëntie- en effectiviteitsdoelstellingen. Denk maar aan de 3 P’s: People, Planet, Profit.

Met mijn achtergrond in het bedrijfsleven en de transportsector weet ik hoe duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 of 2050 op twee manieren ver weg kunnen lijken: enerzijds als een organisatie nu alles op alles moet zetten om de dagelijkse operatie draaiend te houden. Anderzijds omdat er zo ontzettend veel moet gebeuren om de doelstellingen te halen dat het haast onmogelijk lijkt. Samen vergelijken we uw huidige operatie met de doelstellingen en maken we een gap-analyse. Vervolgens stellen we een concreet plan op om te zien welke acties er nodig zijn om de doelstellingen te halen. Zo worden uw langetermijndoelstellingen concreet, actueel en haalbaar.

Gerelateerde inzichten