Cor Wijn, Managing consultant | Berenschot

Managing consultant

Cor Wijn

Iedere opdrachtgever weet wat hij wil. Maar niet iedere opdrachtgever weet wat er nodig is. Het verschil daartussen is de waarde die ik toevoeg. Ik breng deskundigheid, een open mind, resultaatgerichtheid en goede voorbeelden van elders.
Afbeelding - Cor Wijn

Over Cor

Al ruim dertig jaar beweeg ik mij op het terrein van kunst, cultuur en erfgoed. Mijn werkzaamheden zijn divers: ik ben adviseur, interimmanager en auteur. Mijn beroepspraktijk heeft opdrachtgevers aangetrokken zoals de vier grote steden, de Amsterdamse Kunstraad, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, de provincie Overijssel, het Cultuurfonds Leiden, de Bond Heemschut, de Raad voor Cultuur, het Grand Hotel Karel V, de VNG, het Projectbureau Belvedère, de maatschappij BOEI, de universiteit van Utrecht, Staatsbosbeheer en tientallen grote en kleinere gemeenten. Ik ben vicevoorzitter van het Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten en lid van de raad van advies van de opleiding Kunst, Cultuur en Media (Faculteit Letteren) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Ik ben beschikbaar voor:

 • het maken van een cultuurnota en het formuleren van cultuurbeleid
 • het formuleren van een toekomstvisie of een position paper
 • het geven strategisch advies en het maken van een bedrijfsplan
 • interim-management binnen overheden en bij culturele organisaties, culturele fondsen of landelijke verenigingen
 • het doen van een haalbaarheidsstudie
 • het opstellen van scenario's
 • het uitvoeren van evaluatieonderzoek
 • het doorlichten van een organisatie
 • het opstellen van een bezuinigingsplan
 • het uitvoeren van analyses en benchmarks
 • het begeleiden van (of deelnemen aan) commissies
 • het deelnemen aan audits en visitaties
 • het voorbereiden en begeleiden van bouwwerken
 • het realiseren van kunstwerken in de openbare ruimte
 • het geven van presentaties en lezingen
 • gespreksleiding en dag-voorzitterschappen.

Gerelateerde inzichten