Damiaan Goetstouwers, Junior consultant | Berenschot

Junior consultant

Damiaan Goetstouwers

Met een interdisciplinaire blik geef ik oplossingsgericht advies aan overheden en (semipublieke) bedrijven. Door de maatschappelijke impact van mijn adviezen centraal te stellen draag ik bij aan een duurzame toekomst van de mobiliteitssector.
Afbeelding - Damiaan Goetstouwers

Over Damiaan

Vanuit mijn opleidingen en ervaringen heb ik een sterke intrinsieke motivatie ontwikkeld om bij te dragen aan het publieke domein. Ik ga dan ook met een nieuwsgierige blik en een onderzoekende houding systematisch te werk om te achterhalen wat een klant nodig heeft om tot het gewenste resultaat te komen.

Complexe mobiliteitsvraagstukken benader ik op een interdisciplinaire manier. Op deze manier kan ik partijen verbinden en een dialoog tot stand brengen. Door de optieken van verschillende disciplines en expertises te verenigen draagt mijn werk dan ook bij aan creatieve, duurzame oplossingen.

Zowel de maatschappelijke verwachtingen voor de toekomst als mijn persoonlijke ambities spelen een centrale rol in mijn gedachteproces omtrent verduurzaming. Ik houd tijdens het ontwikkelen van mijn adviezen dan ook de sociale ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en voortdurend in het achterhoofd.

Gerelateerde inzichten