Klara Schure, Senior consultant | Berenschot

Senior consultant

Klara Schure

Samen bouwen aan de energietransitie
Afbeelding - Klara Schure

Over Klara

De energietransitie gaat gepaard met grote uitdagingen. Nieuwe technologieën, grote afhankelijkheden tussen oplossingsrichtingen en nog te organiseren infrastructuur, nieuwe business modellen, innovatie, besluitvorming, en draagvlak. Deze uitdagingen wil ik oppakken, samen met de partijen die de energietransitie doormaken, met hen die het waar gaan maken.

Met mijn kennis van de energietransitie en industrie, en mijn kunde op het gebied van data en modellen, ga ik graag aan de slag om de klant te helpen om orde en structuur aan te brengen in de complexe werkelijkheden. Oplossingen vergen samenwerking van vele verschillende partijen, van bedrijven, branche verenigingen, wetenschap, politiek, overheden, burger en consument. Met creativiteit, out-of-the-box denken, en analyse, zoek ik de verbinding op om de verschillende gezichtspunten inzichtelijk te maken en samen te brengen.

Gerelateerde inzichten