Martine Boer, Managing consultant | Berenschot

Managing consultant

Martine Boer

Mijn drive is om organisaties te helpen complexe maatschappelijke vraagstukken in kaart te brengen en met de inzet van strategische communicatie tot een oplossingsrichting te komen, zowel in reguliere als crisissituaties.
Afbeelding - Martine Boer

Over Martine

De inzet van strategische communicatie is onmisbaar in deze tijd waarin iedereen communiceert en dat onverwachte of zelfs verstrekkende gevolgen heeft. Ik vind het een uitdaging om met die wetenschap de strategische communicatie de prominente rol te geven die het behoort te krijgen, als het gaat om de oplossing van al dan niet complexe issues.

Door mijn brede ervaring in alle facetten van het communicatievak en op alle niveaus, ben ik een strategische en gedegen gesprekspartner voor (grote) maatschappelijke organisaties, voor het oplossen van complexe vraagstukken op lokaal én landelijk niveau. Dit doe ik vooral binnen het (hoger) onderwijs. Goede communicatie is immers een belangrijke randvoorwaarde bij het welslagen van projecten. Ik heb ook ervaring in het adviseren van organisaties met een grote achterban van belanghebbenden, zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector. Ik ben analytisch en oplossingsgericht, waardoor ik in staat ben om snel verbanden te leggen en altijd de stip op de horizon voor ogen te houden.

Gerelateerde inzichten