Max de With, Consultant | Berenschot

Junior consultant

Max de With

Mobiliteit is wat Nederland leefbaar maakt en mensen samenbrengt. Vanuit de inhoud kom ik tot de oplossingen die nodig zijn voor een duurzame transitie.
Afbeelding - Max de With

Over Max

Vanuit een multidisciplinaire achtergrond, met een focus op de inhoud en een analytische blik, kan ik de context van complexe problemen begrijpen en helder duiden. Bovendien zit ik bovenop de ontwikkelingen die plaatsvinden in het veld van duurzame mobiliteit en vertaal ik deze naar oplossingen voor de vragen van een grote verscheidenheid aan klanten. Mobiliteit is het thema waar veel van de duurzaamheidsopgaven samenkomen, wat mij buitengewoon motiveert om op dit thema vraagstukken te gaan oplossen!

Berenschot is een bedrijf waar kwalitatief advies wordt geleverd, op thema’s die belangrijk zijn voor de samenleving en een duurzame toekomst opleveren. Ik zie dit uitgangspunt als leidend voor mijn werk, waarbij ik ernaar streef om het leven voor iedereen aangenamer en Nederland toekomstbestendiger te maken.

Gerelateerde inzichten