Rosanne van Seben, Senior consultant | Berenschot

Managing consultant

Rosanne van Seben

Met gedegen beleidsonderzoek – waarbij ik samen met betrokkenen op zoek ga naar gedeelde visies - help ik opdrachtgevers weloverwogen keuzes te maken en kwaliteit van zorg te verbeteren.
Afbeelding - Rosanne van Seben

Over Rosanne

Begin 2019 promoveerde ik op beleidsvraagstukken in ouderenzorg. Hierbij richtte ik mij primair op het verbeteren van samenwerking tussen verschillende zorgverleners, maar altijd vanuit het perspectief van degene waar het om gaat: de patiënt. Om interventies die volgen uit onderzoek succesvol te implementeren, leerde ik bovendien hoe belangrijk het is de dagelijkse praktijk niet uit het oog te verliezen en belanghebbenden van meet af aan te betrekken.

Na mijn promotietraject maakte ik de overstap naar beleidsonderzoek en -advies. Sindsdien zet ik mij in voor een verscheidend aan projecten in de zorg. Ik vind het mooi hoe we bij Berenschot de praktijkkennis van adviseurs combineren met gedegen kennis van gefundeerd beleidsonderzoek. Het geeft mij veel voldoening hier onderdeel van te mogen zijn en in mijn rol als beleidsonderzoeker een bijdrage te mogen leveren aan de grote uitdagingen waar de zorg voor staat. Ik ken de politiek-bestuurlijke context van de Nederlandse gezondheidzorg goed en haal er veel energie uit om samen met betrokkenen op zoek te gaan naar gedragen visies en resultaten.

Gerelateerde inzichten