Zebaish Masood | Berenschot

Consultant

Zebaish Masood

Met mijn achtergrond in innovatiewetenschappen, zet ik mij graag in op innovatieve mobiliteitsoplossingen. Hierbij adviseer ik overheden en bedrijven over de bijkomende complexiteiten vanuit de energietransitie.
Afbeelding - Zebaish Masood

Over Zebaish

Globalisering zorgt ervoor dat wij steeds vaker en verder reizen. Tegelijkertijd vraagt klimaatverandering om een duurzame manier van reizen. Gezien ik zelf ook vaak reis en dit op een duurzame en verantwoorde manier wil doen, heb ik een enorme drive om bij te dragen aan de toekomstige mobiliteitstransitie. Dit kan op verschillende manieren vormgegeven worden zoals door inzet van nieuwe technologieën (denk aan drones, hyperloop, alternatieve brandstoffen) of door het reisgedrag aan te passen (bijvoorbeeld door inzet van deelmobiliteit). De praktijk leert dat dergelijke oplossingen elkaar vaak aanvullen. Ik benader vraagstukken daarom ook graag vanuit een integraal perspectief. 

Gezien mijn brede achtergrond in zowel de energietransitie als mobiliteit, adviseer klanten ook graag over onderwerpen die op het snijvlak van beide thema's zitten zoals bijvoorbeeld de uitrol van laadinfrastructuur. Hierbij combineer ik mijn kennis over de verschillende opgaven (o.a. netcongestie, mitigerende maatregelen en mobiliteitsbeleid). 

Gerelateerde inzichten