Zero-emissie busconcessie voor vervoerder | Berenschot cases

Zero-emissie busconcessie stap dichterbij voor vervoerder dankzij Klimaattalent

Case
Zero-emissie busconcessie stap dichterbij voor vervoerder dankzij Klimaattalent

Deel deze case

Datum

27 november 2023

In lijn met de ambities in het Klimaatakkoord moet de openbaarvervoersector in Nederland in rap tempo verduurzamen. Zo dienen alle nieuwe OV-bussen vanaf 2025 fossielvrij te zijn en vanaf 2030 moet het gehele regionale busvervoer zero emissie zijn, zoals vastgesteld in het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer Per Bus. Dit is een forse uitdaging voor vervoerders die veelal te maken hebben met lopende OV-concessies met dieselbussen. Voor de verduurzaming van OV-bussen zijn momenteel twee routes mogelijk: elektrificeren of inzet van alternatieve brandstoffen. De eerste optie heeft als extra uitdaging de toenemende schaarste op het elektriciteitsnet, waardoor regionale netbeheerders niet altijd een aansluiting kunnen garanderen.

Veelvoudige uitdaging

Om genoemde uitdagingen op het gebied van zero-emissie busconcessies in goede banen te leiden, schakelde een vervoerder Berenschot Klimaattalent Zebaish Masood in. Enerzijds om het overzicht te behouden over de vele facetten die bij de implementatie van een zero-emissie busconcessie een rol spelen. Denk aan de levering van bussen, aansluiten van (bus) ICT, de uitrol van laadinfrastructuur, CO2-certificering, het inrichten van sociale veiligheid en facilitaire zaken (zoals het wassen van bussen) en het meenemen van personeel (zowel bestaand als overkomend van een ander vervoerder). Anderzijds om bij te dragen aan de eigen ambities om een deur-tot-deurreis te faciliteren door middel van onder andere een Mobility as a Service (MaaS) app.

Gezamenlijk belang

Bij de invulling van de ambities rondom het realiseren van een deur-tot-deurreis komen allerlei additionele zaken om de hoek kijken, zoals proposities om mensen vaker de bus in te krijgen. Hierbij valt te denken aan het aanbieden van interessante tickets (bijvoorbeeld korting voor gezinnen die vaak met de auto reizen), de branding/uitstraling van bussen (om ze te kunnen presenteren als een luxer alternatief) en het aanbieden van deelmobiliteit. Dat laatste stimuleert het gebruik van de bus (en het OV in het algemeen). 

Als reizigers het eerste en laatste stuk van hun reis kunnen afleggen met het OV, bijvoorbeeld met de fiets van en naar de bushalte, zullen zij dit vaker als een reëel alternatief zien

- Zebaish Masood, klimaattalent Berenschot 

Masood voerde gesprekken voor het in gang zetten van een deur-tot-deurreis met verschillende deelmobiliteitaanbieders. “Samenwerking met potentiële partners kan de vervoerder helpen om zijn ambities te realiseren. Hierbij heb ik vooral gekeken naar het creëren van een gezamenlijk belang en het opstellen van win-win-winproposities voor vervoerder/wegbeheerder, mobiliteitsaanbieder en de klant/reiziger.”

Mooie basis

Om de processen rondom een zero-emissie busconcessie goed in gang te zetten, heeft Zebaish verder een aantal mobiliteitsaanbieders en overheden weten te enthousiasmeren voor het verkennen van partnerships met de betreffende vervoerder. Daarnaast heeft zij bijgedragen aan de realisatie van een aantal concessieplannen, waarin de voorgenomen ambities zijn uitgewerkt. Deze product- en procesresultaten brengen een zero-emissie busconcessie weer een stap dichterbij voor de vervoerder!

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief