Veiligheid podcast | Berenschot podcasts

Berenschot Veiligheidspodcast

Podcast
Berenschot Veiligheidspodcast

Deel deze podcast

Datum

08 oktober 2020

In de Berenschot Veiligheidspodcast praten wij u bij over actuele onderwerpen in het veiligheids- en crisisdomein. Wat valt op in de actualiteit op het gebied van veiligheid en crisis? Beluister alle afleveringen hier of ga naar Spotify en volg ons!

Podcast aflevering 11: Over veiligheid in het coalitieakkoord

Na bijna een jaar is de nieuwe regering met nieuwe ambities begonnen aan de uitvoering van het coalitieakkoord.

In deze aflevering gaan wij daarom in op de highlights van het coalitieakkoord: waar gaat de regering nadruk op leggen qua veiligheid? Is het ondermijning, buitenlandse inmenging, fysieke veiligheid, en hoe gaan ze dat doen? Dit gesprek tussen Berenschot adviseurs Mirthe de Kok, Marte Oost, Ruth Prins en Vincent van der Vlies is onderdeel van een bredere visie op het coalitieakkoord die in de podcast Bestuurspraat verschenen is. Die kun je hier luisteren.

Podcast aflevering 10: Te belangrijk om het niet over te hebben: de Evaluatie Wet veiligheidsregio's

De overstromingen van juli hebben het weer eens duidelijk gemaakt: rampen en crises houden zich niet aan gemeente-, provincie, of landsgrenzen. Laat staan aan die van veiligheidsregio's!

Vandaag willen we het daar over hebben: de veiligheidsregio's en nog specifieker de Evaluatiewet en veiligheidsregio's. Het is heel belangrijk om het hier over te hebben, omdat de aanbevelingen uit het rapport grote gevolgen hebben op de voorbereiding op risico's, rampen en crises. Vandaag praten we met Mariska Peeters, een van de evaluatoren van de wet hierover en welke vergaande consequenties dit gaat hebben in de toekomst.

Podcast aflevering 9: Over burgemeesters in crisissituaties

Burgemeesters moeten in crisissituaties leiderschap tonen. Er is veel over het onderwerp leiderschap geschreven, maar niet over leiderschap in crisistijd. En burgemeesters worden niet geselecteerd als crisismanager, maar hebben in de coronacrisis wel een heel belangrijke rol gehad als crisismanager.

Wat kunnen we hiervan leren? Wat heeft een burgemeester nodig om effectief crises te lijf te gaan? En hoe is dat de afgelopen anderhalf jaar ten tijde van de coronacrisis tot uiting gekomen? Vandaag praat onze collega Bart de Vries u bij over de bevindingen van zijn proefschrift hierover en reflecteert hij op hoe burgemeesters hun rol in kunnen vullen.

Podcast aflevering 8: Verkiezingen! Maar hoe goed scoren politieke partijen op veiligheid?

Het feest van de democratie! Maar wat zeggen de politieke partijen over veiligheid? Zijn ze thuis in wat belangrijk is? Of zeggen ze maar wat?

In deze aflevering leggen wij de programma's van vijftien politieke partijen langs de onafhankelijke Berenschot lat. We gaan in op hoe concreet en compleet de programma's zijn op de thema's politie en justitie, cyber/ digitale veiligheid, defensie en fysieke veiligheid.

Podcast aflevering 7: Over hacks, digitale incidenten en vitale infrastructuur

Digitale incidenten doen zich steeds vaker voor en hun potentiële impact wordt steeds vaker duidelijk. In deze podcast gaan twee van onze experts op het gebied van digitale veiligheid met elkaar in gesprek over digitale incidenten en crises.

Luuk Stadhouders en Tim Kenter behandelen vragen als: Wat is cyber eigenlijk? Wat kenmerkt een digitaal incident? Met welke toekomstige dreigingen moeten we rekening houden? En hoe kunnen we ons op digitale incidenten voorbereiden?

Podcast aflevering 6: Volendam 20 jaar na de brand: Wat kunnen we leren over nazorg?

De nacht van de jaarwisseling van 2000 naar 2001 is voor velen de nacht van de brand in café de Hemel (het Hemeltje) in Volendam geworden. In die nacht en de nasleep ervan vielen 14 dodelijke slachtoffers en raakten meer dan 250 jongeren in de leeftijd van 13 jaar en ouder zowel lichamelijk als geestelijk gewond.

Wat doet zo'n ramp met de mensen? Hoe herstelt zo'n gemeenschap zich in de jaren erna? En wat kunnen we hiervan leren voor de nazorg? Verder gaan we deze podcast natuurlijk in op de actualiteit, zoals de bestorming van het Capitool in Washington.

Podcast aflevering 5: Over complotdenkers, desinformatie en hoe u daar als bestuurder mee om moet gaan. Zijn politici nog veilig?

Corona wordt veroorzaakt door 5G. De overheid gebruikt chemtrails om ons denken te beïnvloeden. Pizzagate, Qanon, 9-11 was an inside job, fake moonlanding.  De lijst met complottheorieën lijkt eindeloos. Het lijkt alsof het niet weg te denken is uit de actualiteit.

Deze keer hebben wij het daarom in de podcast met Dr. Jelle van Buuren over complotdenkers en hoe het openbaar bestuur hier mee om moet gaan.

Podcast aflevering 4: Hoe gaat u als publiek persoon om met deuken in uw imago?

Toen minister Grapperhaus in opspraak kwam, had zijn imago een flinke deuk opgelopen. Daarna volgden nog #wijdoennietmeermee en de controverse rond de Koning die naar Griekenland op vakantie ging, waardoor deze publieke personen flinke schade opliepen in hun reputatie.

Hoe gaat u om met een crisis rond uw reputatie? Wanneer ontstaat zo'n crisis? Wat zijn de dingen die u wel en niet moet doen? Hierover praten wij met onze collega Mark Weijers, communicatie expert bij Berenschot.

Podcast aflevering 3: Summer recap: wat viel ons deze zomer op?

Deze zomer waren er weer meer dan genoeg interessante gebeurtenissen op het gebied van veiligheid en crises. In deze zomer recap bespreken Davien van der Sloot en Vincent van der Vlies er een aantal: van Beiroet tot covid-19 en van amateurwielrennen tot protesten.

Podcast aflevering 2: Evalueren: over het leggen van puzzels en stevige schoenen

De eerste evaluaties zijn gestart naar aanleiding van de coronacrisis. Maar wat is een goede evaluatie? Hoe zet u zoiets op? We dachten dat het een enigszins luchtig gesprek zou worden, maar voordat we het wisten hadden we het over integriteit en hoe u om moet gaan met druk van buitenaf om uitkomsten aan te passen...

Podcast aflevering 1: Crisisbesluitvorming is geen democratische besluitvorming

Afgelopen periode hoorden we Mark Rutte regelmatig praten over de besluiten die genomen werden in de MCCb. Maar wat is de MCCb? wie zitten daarin en hoe komen besluiten tot stand? Is het democratisch, of beslist de minister-president?

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief