Webinar over loonkostensubsidie terugkijken | Berenschot evenement

Mini-conferentie Loonkostensubsidie terugkijken

Webinar
Webinar over loonkostensubsidie wordt gezamenlijk bijgewoond op laptop

Deel dit webinar

Datum

05 oktober 2021

Op 5 oktober 2021 organiseerden we een online mini-conferentie over LKS naar realisatie. De Rijksoverheid wil gemeenten stimuleren om meer mensen met een loonkostensubsidie aan de slag te krijgen.

Berenschot heeft een rekentool ontwikkeld, waarmee u kunt nagaan nagaan met hoeveel uw (voorlopig!) budget voor bijstand en LKS verandert in 2022 ten opzichte van 2021. Tevens kunt u nagaan hoe de verandering kan worden verklaard vanuit de verschillende budgetonderdelen en of de verandering een gevolg is van een verandering in het macrobudget of de verdeling (herverdeeleffect). De berekening laat zien in hoeverre uw budget voortkomt uit de nieuwe verdeling van de LKS naar realisatie en aanpassingen in het objectief verdeelmodel. U tikt de naam van uw gemeente in. Vervolgens ziet u wat er voor uw gemeente gebeurt met het bijstands- en LKS-budget.

U treft hier tevens een rekentool aan waarmee u voor uw gemeente meerjarig kunt berekenen vanaf 2004 hoe hoog uw bijstandsuitgaven en budgetten waren.

Zie: brief van de staatssecretaris. Momenteel hebben gemeenten financieel nadeel, met name als ze mensen zonder uitkering (nuggers) of met een lage loonwaarde aan de slag helpen. Daarom wordt vanaf 2022 de financieringssystematiek van de bijstand (BUIG-budget) aangepast. Het budget voor loonkostensubsidies (dat onderdeel uitmaakt van het BUIG-budget) wordt vanaf 2022 verdeeld op basis van de historische uitgaven. Dat betekent dat als gemeenten meer uitgeven aan LKS, het budget omhoog gaat. De bedoeling is dat gemeenten geen financieel nadeel meer ondervinden van het verstrekken van loonkostensubsidies.

Op 30 september maakte het ministerie van SZW de hoogte van de (voorlopige) BUIG-budgetten – waaronder LKS naar realisatie - voor 2022 bekend.

De vraag is hoe de nieuwe financieringssystematiek er precies uitziet en wat de gevolgen zijn voor individuele gemeenten. De vraag is ook hoe gemeenten zich hierop moeten voorbereiden en wat verstandig beleid is met het oog op de maatschappelijke doelen en de financiële huishouding van de gemeenten. Moeten we inzetten op fors meer loonkostensubsidies? Deze vragen staan in de miniconferentie centraal. De doelgroep van de miniconferentie zijn medewerkers van gemeenten en uitvoeringsorganisaties op het terrein van de Participatiewet, die met deze thematiek te maken hebben.

Mini-conferentie Loonkostensubsidie terugkijken

14:00 - 14:10 uur
Welkomstwoord
14.10 – 14.40 uur
Waarom kiest het ministerie van SZW voor LKS naar realisatie en hoe wordt het geïmplementeerd? Bastiaan Ouwehand, ministerie van SZW.
14.40 – 15.10 uur
Financiële gevolgen voor individuele gemeenten en hoe hierop te reageren? Martin Heekelaar, Berenschot.
15.10 – 15.40 uur
Welke beleids- en uitvoeringskeuzes moeten gemeenten maken? Sjoerd van het Erve, Weener XL Den Bosch.
15.40 – 16.30 uur
Discussie

Beantwoording vragen

Tijdens de conferentie zijn door de deelnemers verschillende vragen gesteld. De beantwoording van de vragen treft u aan in bijgaand document.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief