Adviesbureau Berenschot | Grondlegger van vooruitgang

Uitgelicht

Provinciale coalitieakkoorden leiden nauwelijks tot oplossingen in urgente dossiers

Uit onderzoek van Berenschot naar de provinciale coalitieakkoorden blijkt dat provincies lastige keuzes op urgente thema's voor zich uitschuiven. Betere samenwerking tussen Rijk, provincies en waterschappen is nodig.

Afbeelding -