Data gedreven onderzoek CBS Microdata | Berenschot artikel

Data-gedreven onderzoek met CBS Microdata

Artikel
Data-gedreven onderzoek met CBS Microdata

Deel dit artikel

Datum

07 mei 2024

Leestijd

2 minuten

Nu data gelden als de drijvende kracht achter strategische beslissingen en gedegen onderzoek, is toegang tot uitgebreide en gedetailleerde datasets van onschatbare waarde. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beheert een waardevolle verzameling gegevens die diepgaande inzichten bieden in diverse aspecten van de samenleving.

Onderdeel van deze de diepgaande inzichten zijn Microdata: koppelbare data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau waarmee externe partijen onder strikte voorwaarden zelf statistisch onderzoek kunnen doen. Berenschot beschikt over zo’n licentie, waarmee we onze klanten diepgaand onderzoek op maat kunnen bieden.

Wat is er mogelijk met Microdata?

Met Microdata kunnen we analyses uitvoeren die verder gaan dan de trends in geaggregeerde gegevens. Zo is het mogelijk om veel meer doorsnijdingen te maken, doordat data op persoonsniveau worden gekoppeld. Daardoor kunnen we onderzoek doen naar zeer specifieke groepen.

Voor een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de keten van kinderopvang, onderwijs en zorg heeft Berenschot bijvoorbeeld de zorgvraag van kinderen zonder schoolinschrijving en zonder leerplichtontheffing achterhaald. Bij geaggregeerde data weten we in zo’n geval vaak wel het aantal leerlingen dat gebruik maakt van kinderopvang en wellicht ook de gemiddelde zorgvraag, maar niet de zorgvraag van die specifieke groep. De doorsnijdingen met Microdata bieden dus aanzienlijk meer inzicht.

Bovendien is het met Microdata vrij eenvoudig om analyses met een bepaalde categoriale indeling uit te draaien, zoals regio-indelingen op basis van gemeenten of postcodes. Hiermee kunnen we subtiele variaties op regio- of persoonsniveau identificeren en beter begrijpen wat er echt gaande is binnen een bepaalde populatie of sector.

Voor wie is onderzoek op basis van Microdata interessant?

Microdata is een waardevolle bron van informatie voor verschillende belanghebbenden, onder wie beleidsmakers en wetenschappers. Het biedt gedetailleerde informatie over bevolking, economie, arbeidsmarkt en andere gebieden en maakt het bovendien mogelijk om hier dwarsdoorsnedes op te maken. Zodoende kunnen beleidsbeslissingen worden genomen op basis van feiten en trends in plaats van aannames.

Een voorbeeld voor strategische beleidsbeslissingen betreft het ontwikkelen van arbeidsmarktinterventies die nauwkeurig zijn afgestemd op de behoeften van specifieke demografische groepen en regio's. Ook zijn met Microdata gepersonaliseerde onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die beter aansluiten op de behoeften van individuele leerlingen. Of gerichte gezondheidszorginitiatieven, door het identificeren van gezondheidsbehoeften van specifieke bevolkingsgroepen en het verbeteren van toegang tot gezondheidszorg in achtergestelde gebieden. Wetenschappers en onderzoekers kunnen eveneens tot nieuwe inzichten komen met Microdata, of het nu gaat om het bestuderen van sociaal-economische ongelijkheid, gezondheidstrends of onderwijsprestaties.

Voorwaarden voor het gebruik van Microdata

Voor het gebruik van Microdata dient Berenschot te voldoen aan alle regels en voorschriften die zijn vastgesteld door het CBS om de privacy van individuen te beschermen en de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. Dit betreft onder andere het gebruik van geaggregeerde gegevens bij het rapporteren van resultaten en het naleven van specifieke protocollen voor gegevensopslag en -beheer. Bovendien geldt een publicatieplicht voor de resultaten van een Microdata-onderzoek.

Door samen te werken met Berenschot, kunt u profiteren van de diepgaande inzichten uit Microdata-analyse, en er tegelijkertijd op vertrouwen dat we verantwoord omgaan met uw eigen gegevens en met de data van het CBS conform de geldende richtlijnen en voorschriften.

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief