Groot, Rob de

Senior managing consultantr.degroot@berenschot.nl0615679088Ik krijg energie van het beter laten werken van organisaties, en mensen in organisaties. Hier houd ik me dan ook al mijn hele werkzame leven mee bezig, en heb me gespecialiseerd in de vakgebieden Organization Design en Strategie Realisatie.Organization Design gaat voor mij over het samen met u als klant komen tot het best passende ontwerp van de structuur en de besturing van uw organisaties. Een vakgebied waar juist door alle ontwikkelingen rondom agile, zelfsturing en zelforganisatie meer dan ooit behoefte is aan een nuchtere, pragmatische kijk op deze zaken. Strategie Realisatie gaat om het daadwerkelijk in de praktijk realiseren van een organisatieverandering, waarbij een programma hard én zacht, structuur én gedrag, management én leiderschap verbindt. Onder het kopje ‘Strategie Realisatie Model’ leest u meer over hoe ik naar dit onderwerp kijk. Naast als adviseur ben ik vanuit deze expertise ook vaak langer als project- en programmamanager aan opdrachtgevers verbonden om daadwerkelijk resultaat neer te zetten. Tot nu toe heb ik werken als adviseur afgewisseld met diverse functies in het bedrijfsleven. Naast mijn bijna 10 jaar ervaring als extern adviseur, heb ik dan ook ruim 8 jaar ervaring opgedaan op het gebied van reorganisaties, programmamanagement en organisatieontwikkeling vanuit diverse interne rollen. Dit beschouw ik voor mijzelf als een grote meerwaarde, omdat het mijn blik breder en mijn effectiviteit als adviseur groter maakt. Deze ervaring zet ik graag voor uw organisatievraagstukken in.In mijn werk ben ik kritisch en analytisch, maar met een groot gevoel voor relaties en verhoudingen. Ik kan daarmee in projecten zowel vanuit de inhoud als het proces verbindingen tot stand brengen om organisaties in beweging te krijgen.Ik krijg energie van het beter laten werken van organisaties, en mensen in organisaties.