Betekenis spreidingswet gemeenten | Berenschot artikel

Wat betekent de Spreidingswet voor uw gemeente?

Artikel
invoer spreidingswet gemeenten

Deel dit artikel

Datum

01 februari 2024

Leestijd

1 minuut

De Spreidingswet zorgt al tijden voor maatschappelijke onrust, en is nu definitief in werking getreden. Misschien maakt u zich zorgen over de opgave waaraan uw gemeente moet voldoen. Zo kan het lastig zijn om geschikte locaties voor asielzoekers te vinden of draagvlak in de lokale gemeenschap te creëren. Wellicht is uw ambtelijke organisatie nog niet ingericht op zo'n grote opgave, onder meer vanwege de druk op het personeelsbestand. Want wie gaat deze opgave oppakken?

Met het startsein van 1 februari is het nu aan elke gemeente individueel en aan de provincies als geheel om deze grote maatschappelijke opgave te realiseren. Tot 1 november is er tijd om als gemeente te bepalen hoe u deze opgave aanpakt. Daarbij is het van belang tot consensus te komen en samen te werken.

Draagvlak onmisbaar

Als gemeente dient u duidelijk te communiceren en te zorgen dat burgers kunnen participeren en medebepalen hoe uw gemeente omgaat met de opvang van asielzoekers. Draagvlak in de lokale gemeenschap is namelijk onmisbaar. Daarnaast moeten gemeenten samen met het COA en met de eigenaren van diverse locaties op zoek naar de beste opvanglocaties. In dat krachtenveld opereren vraagt om tact en kennis van zaken, en is tevens een intensief proces.

Een andere optie is om als gemeenten onder leiding van de Provinciale Regie Teams de opgave rond asielzoekers, statushouders en Oekraïners onderling te verdelen. Dat vraagt om voorzichtige en duidelijke gesprekken met buurgemeenten. Een zorgvuldige opzet van de gesprekscyclus, sturen op resultaat en er samen uitkomen zijn daarin belangrijk.

Tactisch en beslist opereren

Juist tactisch en beslist opereren in de interbestuurlijke context tussen gemeenten, provincie, COA en Rijk helpt om resultaten te boeken. Berenschot zet graag haar ruime ervaring in om u daarbij te ondersteunen. Zo werken we momenteel in opdracht van de provincie Limburg samen met de provincie, gemeenten en alle ketenpartijen aan de asielopgave. We helpen actief om nieuwe locaties te vinden, organiseren het overleg in de regio en ondersteunen met zorgvuldige communicatie. Bijvoorbeeld via een dashboard dat we samen met de provincie hebben gebouwd en dat de vorderingen in beeld brengt.

Afbeelding -

Benieuwd waar voor uw gemeente of provincie mogelijkheden liggen om te komen tot de beste aanpak? Neem dan contact op met Irene van Eldik of Gijsbert Vonk. Zij denken graag met u mee.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief