Datagestuurd ouderenzorg verbeteren | Artikel Berenschot

Datagestuurd ouderenzorg verbeteren in Amsterdam

Artikel
zorgmedewerker oude man rolstoel

Deel dit artikel

Datum

06 maart 2024

Leestijd

1 minuut

De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen vanwege de toenemende vergrijzing. In Groot-Amsterdam hebben daarom meerdere ouderenzorginstellingen de handen ineengeslagen voor het opzetten van een regionaal dataplatform. Doel: inzichten opdoen voor het verbeteren van zorgkwaliteit en -toegankelijkheid.

Kerncriteria

Bij het ontwikkelen van het platform zijn enkele kerncriteria gehanteerd. Zo behouden zorginstellingen de eigendom van hun data, worden gegevens veilig opgeslagen en verwerkt, en faciliteert het platform samenwerking en gerichte analyse. Deze criteria zijn noodzakelijke randvoorwaarden om het platform effectief te laten zijn voor het beoogde doel. Zo zijn de zorgaanbieders verzekerd van een degelijk fundament voor het platform en kunnen zij daarmee  aansluiten op ontwikkelingen zoals CumuluZ en tevens voorzien in de actuele en toekomstige behoeften van cliënten, zorgverleners en zorgaanbieders.

 

Dagelijks fundament

Berenschot ondersteunde de zorgaanbieders bij het opstellen van een plan van aanpak, het selecteren van de leveranciers en het formuleren van de uitvraag. Ook adviseerden we hen over de oplossing en noodzakelijke randvoorwaarden, mede op basis van onze praktijkkennis van dataplatformen en benchmarken. Hierbij werd nauw samengewerkt met Sigra, het regionale samenwerkingsverband van zorginstellingen in Noord-Holland dat de afgelopen jaren een verbindende factor vormde in de ontwikkelingen op het gebied van data en informatie-uitwisseling.

 

Innovatief en verantwoord

Het nieuwe dataplatform is een stap voorwaarts richting een meer geïntegreerde ouderenzorg in Amsterdam – niet alleen als ouderenzorginstellingen onderling maar ook met specialisten of verpleegkundigen uit bijvoorbeeld het ziekenhuis. Het initiatief onderstreept de gezamenlijke inzet om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te verbeteren, door innovatief en verantwoord gebruik van data.

Benieuwd naar de mogelijkheden van datagestuurde zorg voor uw eigen organisatie? Neem dan contact op met David Tom, managing consultant digital & zorg, via d.tom@berenschot.nl

 

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief