Voordelen opensourcewerken overheid | Berenschot blog

Voordelen van opensourcewerken voor het openbaar bestuur

Blog
medewerker werkt opensource in een overheidsorganisatie

Deel deze blogpost

Datum

17 augustus 2023

Leestijd

1 minuut

Opensource, waarbij broncode vrij beschikbaar is voor anderen, heeft een grote vlucht genomen sinds de eerste Linux-distributies in de jaren 90. De impact ervan op de economie van de lidstaten bedraagt € 65 tot € 95 miljard, zo berekende de EU. Vrijwel alle software (ook commerciële) bevat opensource softwarecomponenten.

Voor de software-industrie is opensourcewerken een manier om innovatie te versnellen en de productiviteit te verhogen. Grote delen van software zijn immers niet uniek en bovendien kan de industrie zo schaarse resources delen. Vandaar ook dat de grote techbedrijven vaak de grootste bijdrage leveren in opensource communities.

Juist en rechtvaardig

Voor overheidsorganisaties is opensourcewerken misschien nog wel van groter belang dan voor de software-industrie. In vrijwel alles wat de overheid doet, draait het immers om het verwerken van informatie, uitgevoerd door software. En uit bijvoorbeeld de toeslagenaffaire blijkt dat er nog het nodige schort aan een juiste en rechtvaardige verwerking.

Belangrijke basis

Door opensource te werken maakt de overheid transparant hoe zij informatie verwerkt. Dat maakt de overheid controleerbaar en navolgbaar. Ook komen kwetsbaarheden en fouten eerder aan het licht, zodat ze tijdig zijn te herstellen. Bij een transparante en open overheid komt uiteraard meer kijken, maar door opensource te werken en broncode te publiceren, legt de overheid een belangrijke basis voor die transparantie.

Pluspunten

Verder vergroot opensourcewerken als volgt de publieke waarde en legitimiteit van publieke organisaties en verbetert het hun operationeel vermogen:

Publieke waarde

  • Opensourcewerken maakt hergebruik van overheidssoftware mogelijk en dat heeft economische waarde.
  • Opensourcewerken vereenvoudigt de samenwerking met ketenpartners zodat opgaven in gezamenlijkheid kunnen worden opgelost.

Legitimiteit

  • Opensourcewerken maakt de overheid transparant en navolgbaar. De overheid laat zien hoe zij informatie verwerkt.
  • Broncode is overheidsinformatie en valt daarmee onder de Wet open overheid. Door opensource te werken voldoet de overheid aan die wet.

Operationeel vermogen

  • Opensourcewerken vergroot de innovatiekracht van de overheid omdat schaarse resources gedeeld worden.
  • Opensourcewerken vermindert de afhankelijkheid van grote technologieleveranciers.

Implementatiestrategie onmisbaar

De adoptie van opensourcewerken in de organisatie gaat echter niet vanzelf. Ingesleten werkwijzen en bestaande procedures staan in de praktijk het benutten van de kracht van opensourcewerken in de weg. Een strategisch slimme benadering vergroot de kans op succesvolle implementatie. Wij helpen u hier graag mee, bekijk onze dienstverlening. In een volgende blog vertellen we u meer over de kenmerken van een goede strategie voor de invoering van opensourcewerken.

Blijf op de hoogte met onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief