Energie-intensieve industrie | Berenschot

Dienst

Perspectief voor de energie-intensieve industrie

Wij ondersteunen de industrie bij het formuleren van een visie op verandervraagstukken binnen de energietransitie en het bepalen van een strategie om kansen te benutten.
Afbeelding - Perspectief voor de energie-intensieve industrie

De industrie in Nederland staat voor een grote uitdaging: klimaatneutraal en circulair in 2050. Het Klimaatakkoord en het emissieplafond vanuit het EU-ETS geven kaders waarbinnen de transitie moet plaatsvinden. Het ambitieniveau is hoog. Het kabinet wil internationaal voorop lopen bij het maken van de transitie naar een groene industrie. De vraag is hoe de industrie haar positie behoudt in een wereldmarkt, als nieuwe processen worden ingevoerd die grote innovatie en wijzigingen vragen.

Welke energiedragers zullen in voldoende mate beschikbaar zijn om aan de energiebehoefte te voldoen? Wie gaat de benodigde infrastructuur organiseren? Mogen fossiele grondstoffen nog wel in producten worden verwerkt? En wanneer zijn grote investeringen opportuun, gegeven alle onzekerheden in de markten en prijzen? Dit zijn voorbeelden van vragen die opdrachtgevers momenteel aan ons stellen.

Wij ondersteunen partijen bij het formuleren van een visie op verandervraagstukken binnen de energietransitie en het bepalen van een strategie om kansen te benutten. Dat doen we op basis van grondig inzicht in de gevolgen van veranderingen op het energiesysteem. Op basis van dit inzicht brengen we mogelijkheden voor wijzigingen in het energiesysteem in kaart. Dit zetten we uiteen in overzichtelijke roadmaps. Bovendien brengen we partijen bij elkaar om veranderingen daadwerkelijk te realiseren. Zo combineren wij visie en organisatie.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

We helpen de energie-intensieve industrie klimaatneutraal te operen via