Energie-intensieve industrie | Berenschot

Dienst

Perspectief voor de energie-intensieve industrie

Wij ondersteunen de industrie bij het formuleren van een visie op verandervraagstukken binnen de energietransitie en het bepalen van een strategie om hierop in te spelen.
Afbeelding - Perspectief voor de energie-intensieve industrie

De industrie in Nederland staat voor een grote uitdaging: klimaatneutraal in 2050. Het Klimaatakkoord en het emissieplafond vanuit het EU-ETS geven kaders waarbinnen de transitie moet plaatsvinden. De vraag is hoe de industrie haar positie behoudt in een wereldmarkt, als nieuwe processen worden ingevoerd die grote innovatie en wijzigingen vragen.

Welke energiedragers zullen in voldoende mate beschikbaar zijn om aan de energiebehoefte te voldoen? Wie gaat de benodigde infrastructuur organiseren? Mogen fossiele grondstoffen nog wel in producten worden verwerkt? En wanneer zijn grote investeringen opportuun, gegeven alle onzekerheden in de markten en prijzen?

Wij ondersteunen partijen bij het formuleren van een visie op verandervraagstukken binnen de energietransitie en het bepalen van een strategie om hierop in te spelen. Dat doen we op basis van grondig inzicht in de gevolgen van veranderingen op het energiesysteem. Op basis van dit inzicht brengen we mogelijkheden voor wijzigingen in het energiesysteem in kaart. Dit zetten we uiteen in overzichtelijke roadmaps. Bovendien brengen we partijen bij elkaar om veranderingen daadwerkelijk te realiseren. Zo combineren wij visie en organisatie.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

We helpen de energie-intensieve industrie klimaatneutraal te operen via