Verduurzaming gebouwde omgeving | Berenschot

Dienst

Verduurzaming gebouwde omgeving

Om één van de grootste fysieke transities in de gebouwde omgeving te realiseren helpen we rijksoverheid, lokale overheden, belangenorganisaties en energiebedrijven bij het zoeken naar duurzame oplossingen.
Bovenaanzicht van gebouwde omgeving

Als maatschappij staan we aan de vooravond van één van de grootste fysieke transities in de gebouwde omgeving. Een uitermate complexe transitie met vele onzekerheden, belangen en afhankelijkheden. Bovendien is de lokale context sterk van invloed op wat de meest optimale oplossing is. Omdat je bij verduurzaming in de gebouwde omgeving al snel bij bewoners achter de voordeur komt, maakt dat extra zorgvuldigheid vereist is. Geen wonder dat er veel discussie bestaat, waarin feiten en fabels soms door elkaar lopen.

Van procesbegeleiding tot uitvoering

Wij helpen rijksoverheid en lokale overheden, belangenorganisaties en energiebedrijven bij de zoektocht hoe de gebouwde omgeving te verduurzamen. Door procesbegeleiding om tot een gedragen aanpak te komen en door het uitvoeren van techno-economische analyses om deze aanpak te voeden met feiten. We hebben veel kennis van verduurzaming binnen de gebouwde omgeving, zowel van innovaties als van bestaande technieken, en van systeemkeuzes voor verduurzaming van de gehele gebouwde omgeving tot vraagstukken in individuele gemeenten.

Meer weten?

Bel ons of stuur uw vraagstuk.

Stuur uw vraag
Wat we doen

Onze oplossingen

Wij voeren voor opdrachtgevers de volgende typen projecten: