HR-strategie


HR met visie

De omgeving van uw organisatie verandert sneller dan ooit. In hoeverre uw organisatie daar succesvol op in weet te spelen, hangt meer en meer af van de competenties en motivatie van uw medewerkers. Dat geldt voor het realiseren van een nieuw producten‑ en dienstenaanbod, verbetering van kwaliteit of verhoging van efficiency en flexibiliteit. Een heldere HR-strategie, die voortvloeit uit de organisatiedoelstellingen, geeft dan richting aan managementkeuzes omtrent personeel, HR-beleid en de ondersteuning van de HR-afdeling. Met andere woorden, de randvoorwaarden voor toekomstig succes.

Strategisch HR-beleid levert een bijdrage aan het behouden, ontwikkelen of veranderen van de kritische succesfactoren van de organisatie; de factoren die voor de organisatie essentieel zijn om in de toekomst succesvol te zijn met haar gekozen strategie. De kritische succesfactoren met een sterke personele afhankelijkheid zijn de zaken die prioriteit hebben in het beleid en de acties van HRM: de dominante thema’s voor HRM.

De methode Strategisch Personeelsmanagement

Bij het ontwikkelen van een HR-strategie doorloopt Berenschot de stappen uit de methode Strategisch Personeelsmanagement. De stappen in deze methode - hieronder schematisch weergegeven - starten altijd met het analyseren van de voor de organisatie relevante externe en interne ontwikkelingen, om vervolgens op basis hiervan de dominante HR-thema’s te bepalen. Zo borgt dit model dat de gekozen HR-visie en HR-beleid naadloos aansluiten bij de strategische richting van de organisatie, de HR-instrumenten onderling samenhangend zijn en ook de dienstverleningsprocessen, systemen en competenties waarmee de HR-afdeling de organisatie ondersteunt optimaal aansluiten bij de dominante thema’s.

HR strategie

Wij ondersteunen u bij het formuleren van een integrale HR-visie en/of stellen een HR-strategie voor u op. Doel: uw HR-afdeling in staat stellen managers te ondersteunen bij het benoemen van de juiste HR-prioriteiten binnen de context van de organisatiestrategie. En deze vertalen naar een integrale visie en aanpak voor HR. Op die manier haalt u maximale waarde uit uw HR-afdeling.

Meer weten over HR-strategie?

Meer weten over de laatste (HR-)trends en hoe u deze kunt vertalen naar uw bedrijfsspecifieke situatie? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak!

Vergroot uw kennis bij de Berenschot Academy!

Bt_Academy_kleur Als adviesbureau delen we graag onze jarenlange kennis en expertise met u. Dat doen we via de  Berenschot Academy . Bekijk bijvoorbeeld onze training 'Strategisch HRM '.

The war on talent & the war on jobs

Adviseurs