Talentmanagement


Elke organisatie streeft naar gemotiveerde, productieve en gelukkige medewerkers. Als HR zich uitsluitend richt op ontbrekende kennis of competenties, lukt dat niet altijd. Organisaties die inzetten op het mobiliseren én stimuleren van talent bij al hun medewerkers, blijken veel succesvoller. Het (h)erkennen van talenten geeft mensen waardering en daarmee komen ze in hun kracht. Goed voor medewerker én organisatie!

Met het oog op de huidige dynamische context van organisaties, wordt het steeds belangrijker voor medewerkers om mee te bewegen met de organisatie. Als daarbij de persoonlijke doelen en organisatiedoelen samenkomen, ontstaat een win-win situatie.

Berenschot helpt u de talenten van uw medewerkers optimaal te benutten. Dat doen we vanuit een integrale benadering, waarbij we kijken naar hun talent, kennis, gedrevenheid, competenties en persoonlijkheid, en uiteraard naar uw organisatiedoelen. Ook bieden we u, als management, tools en inzicht in talenten om performancegesprekken op een positieve manier in te steken en werk af te stemmen op het individu.

Tools voor talentmanagement

Talentmanagement scan , biedt u inzicht in de elementen die belangrijk zijn voor de realisatie van talentmanagement binnen uw organisatie. De scan helpt om een beter beeld te krijgen van de manier waarop talentmanagement nu wordt ingezet, maar geeft ook concrete aanknopingspunten ter verbetering hiervan. Opvolgend aan de talentmanagement scan kan een adviesgesprek worden aangevraagd, om eventuele verbeteringen en toekomstige ambities te versterken.

Talent Taal, een eenduidig en gedeeld beeld over talent, helpt uw organisatie talent concreet te benoemen. Iedereen in de organisatie spreekt letterlijk dezelfde taal en gebruikt dezelfde terminologie, uiteraard aangepast op de context van uw organisatie. Dit vereenvoudigt intern de gesprekken over talent.

NIEUW_Talentmanagament de vier blokken

Talentmanagement in de praktijk

Talent & Selectie. Talent zit vaak niet om werk verlegen. Bied daarom meer dan een leuke baan, vertel hoe uw organisatie het verschil in de wereld maakt. En voer dit verhaal door in alle uitingen. En richt u al in de werving op talenten en niet alleen op competenties.

Talent & Ontwikkeling. Eigen verantwoordelijkheid is een belangrijk uitgangspunt bij talentontwikkeling. Ontwikkeling is maatwerk en draait om keuzes. De ene medewerker wil verdiepen en verbreden, de ander meelopen en/of mentoring. Geen opleidingscatalogus dus, maar het ‘Netflix-model’. Ook oefenen met het onbekende en leren in de praktijk draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van talent. Mensen die ruimte krijgen, zijn meer gemotiveerd en worden uitgedaagd om zelfstandiger op te treden en te leren.

Talent & Performance. Nu zelfsturing en professionaliteit een steeds belangrijkere rol spelen, stijgt ook het belang van feedback en waardering. Talent wordt graag scherp gehouden, maar geniet ook van een compliment.

Talent & Leiderschap. Professionals gaan steeds vaker meesturen, dat vergt een waarderende en motiverende managementstijl. Door medewerkers de ruimte te geven zich te ontwikkelen waarbij kleine fouten geaccepteerd worden, draagt u bij aan het optimaliseren van hun performance.

Benieuwd hoe talentmanagement ook uw organisatie succesvoller kan maken? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Wij vertellen u graag meer over onze aanpak!


HR-trainingen

Bt_Academy_kleur_72dpi

Bekijk onze training 'Talenten binden met een strategisch arbeidsvoorwaardenbeleid'. 
Een overzicht van alle trainingen vindt u hier.