Afwegingsmechanisme voor ruimtelijke opgaven | Berenschot

Dienst

Afwegingsmechanisme voor ruimtelijke opgaven

Wij helpen bij het woekeren met ruimte. Bijvoorbeeld door het uitwerken van een provinciaal of regionaal afwegingsmechanisme bij conflicterende ruimteclaims.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

De energietransitie, de woningmarkt, ontwikkeling van nieuwe natuur, verduurzaming van de landbouw; al deze ruimtelijke opgaven vragen ruimte. Deze stapeling van ruimteclaims vereist samenhangende keuzes. De opgaven zijn benoemd in nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies, maar het sturend vermogen daarvan moet niet worden overschat. Op uitvoeringsniveau bestaat er frictie tussen de doelen. De leefbaarheid knelt en de ruimtelijke kwaliteit staat onder druk. Lucht-, bodem- en waterkwaliteit gaan achteruit, geluidhinder wordt meer en meer een probleem en er is sprake van verrommeling van gewaardeerde landschappen.

Bij dergelijke conflicterende ruimteclaims helpt een provinciaal of regionaal afwegingsmechanisme om tot keuzes te komen. Zo’n afwegingsmechanisme is bij voorkeur regiospecifiek en afhankelijk van het regionaal profiel (landschap, economische structuur, historie), bestuurlijke keuzes en de aard van de gebiedsopgaven. Wij ondersteunen provincies en regio’s in hun strategie en gezamenlijk proces om – samen met stakeholders – tot een dergelijk concreet, richtinggevend en gedragen afwegingsmechanisme te komen.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Met welke oplossingen kunnen we u helpen?

We helpen de juiste keuzes te maken binnen de fysieke leefomgeving via

  • Het uitwerking van een gebiedsgerichte aanpak
  • Het ondersteunen van gebiedsgericht werken, organiseren van een leergang
  • Het begeleiden van het regionaal proces
  • Het in kaart brengen van ruimteclaims en gebiedsopgaven en het uitwerken van het afwegingsmechanisme.