Regionaal samenwerken aan ruimtelijke opgaven | Berenschot

Dienst

Regionaal samenwerken aan ruimtelijke opgaven

Ruimtelijke vraagstukken komen veelal op regionaal niveau samen. Wij helpen stakeholders bij het gezamenlijk vaststellen van de opgaven en ondersteunen het proces om tot oplossingen en een aanpak te komen.
Afbeelding - Regionaal samenwerken aan ruimtelijke opgaven

Ruimtelijke vraagstukken komen veelal op regionaal niveau samen. Denk aan de energietransitie, het bouwen van voldoende woningen en het oplossen van de stikstofproblematiek. Regionale samenwerking gaat echter niet vanzelf. Op regionaal niveau is er niet één partij die de verantwoordelijkheid draagt; samenwerking wordt vaak georganiseerd in een tijdelijke alliantie. Democratische legitimiteit en maatschappelijk draagvlak vereisen voortdurend aandacht en samenwerkingsverbanden beschikken doorgaans niet over veel mensen en middelen.

Gezamenlijk perspectief

Om tot oplossingen te komen voor de grote transitieopgaven die recht doen aan alle (maatschappelijke) belangen, is samenwerking nodig tussen overheden, maatschappelijke organisaties en private partijen. Hierbij worden grenzen tussen organisaties en sectoren losgelaten. De regionale ‘vrije zone’ maakt het mogelijk om een gelijkwaardig gesprek te voeren en gezamenlijk tot gedragen oplossingen te komen. Uiteraard moet iedereen terug naar de eigen beslissers om uiteindelijk afspraken te kunnen maken. Als dat lukt, is dit de sleutel tot een krachtig gezamenlijk ontwikkelingsperspectief.

Oplossingen en aanpak

Wij helpen samenwerkende stakeholders bij het gezamenlijk vaststellen van de opgave en ondersteunen het proces om tot oplossingsrichtingen en een aanpak te komen. Tot slot richten we ons op het handelingsperspectief: welke beïnvloedingsmogelijkheden zijn er voor elk van de partijen?

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

We helpen (samenwerkende) gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties met:

  • strategieontwikkeling
  • procesmanagement
  • stakeholdermanagement
  • inhoudelijke ondersteuning van joint fact finding
  • advies over handelingsperspectief en programmaontwikkeling.