Woekeren met ruimte | Berenschot

Dienst

Woekeren met ruimte

Ruimte is in ons land een steeds schaarser goed. Deze schaarste zorgt voor concurrerende claims op de beschikbare ruimte. Dit vraagt om weloverwogen keuzes en integrale oplossingen.
Afbeelding - Woekeren met ruimte

Ruimte is in ons land een steeds schaarser goed. Onder meer de woonopgave, de energietransitie, infrastructurele ontwikkelingen, de biodiversiteits- en de landbouwtransitie maken aanspraak op de beperkte vierkante meters van ons land. Deze schaarste zorgt voor concurrerende claims op de beschikbare ruimte. Er zijn dan ook weloverwogen keuzes en integrale oplossingen nodig.

Overheidssturing

Overheidssturing vanuit een gedragen visie op de leefomgeving is hierbij onontbeerlijk. Wij ondersteunen overheden hierin op twee manieren: bij de ontwikkeling van ruimtelijk beleid, organisatie en sturingsinstrumentarium en door het begeleiden van gebiedsprocessen.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Governance en procesbegeleiding