Bas Peeters, Managing consultant | Berenschot

Managing consultant

Bas Peeters

Goede zorg vraagt ook om een gezonde bedrijfsvoering! Ik help zorgaanbieders bij het beter en doelmatiger vormgeven van structuren, processen, overhead en financiën.
Afbeelding - Bas Peeters

Over Bas

Ons zorgstelsel in Nederland is een van de beste van de wereld. Tegelijkertijd staat de zorg onder druk en komen we er steeds vaker achter dat arbeidsmarktproblematiek en financiële krapte ons nijpen tot keuzes. Daarom zijn we het onszelf verplicht om onze zorg zo goed mogelijk te organiseren. Zodat zorgprofessionals écht waarde kunnen toevoegen in het leven van patiënten/cliënten. En zodat (publieke) middelen zo goed mogelijk worden benut.

Daarvoor is het van belang dat we het zorgstelsel goed inrichten én vooral dat we het binnen de zorgorganisatie goed met elkaar organiseren. Door processen effectief en efficiënt vorm te geven, door een organisatiestructuur te kiezen die professionals helpt om beter samen te werken, door onnodige administratie te minimaliseren en door overhead zodanig in te richten dat deze het zorgproces zo goed mogelijk faciliteert tegen een acceptabele prijs.

Graag help ik zorgaanbieders hiermee, waarbij mijn kracht zit in de analyse: hoe doen we het nu én hoe kan het beter. Dit doe ik het liefst samen, met u als opdrachtgever én met slimme collega’s uit verschillende vakdisciplines, van data-analist tot HR-specialist. Om daarna, met elkaar, te borgen dat deze verbeteringen werkelijkheid worden in uw organisatie.

Gerelateerde inzichten