Jesse Wiltink, Managing consultant | Berenschot

Managing consultant

Jesse Wiltink

Orde brengen in complexe vraagstukken, op voortgang sturen in transities, oog hebben voor onderlinge relaties. Zo werk ik graag!
Afbeelding - Jesse Wiltink

Over Jesse

De transities op het gebied van energie en leefomgeving zijn groot, veelomvattend en hebben impact op ons allemaal. Ik mag als adviseur elke dag mijn opdrachtgevers helpen om deze transities zo slim en goed mogelijk vorm te geven.

Van begin tot eind committeren op het oplossen van een opgave, in samenwerking met een team en de omgeving, dáár krijg ik energie van.

Gerelateerde inzichten