Roeleke Vunderink, Senior managing consultant | Berenschot

Senior managing consultant

Roeleke Vunderink

Als adviseur help ik organisaties bij het oplossen van complexe vraagstukken. Soms is dat een probleem in de structuur, vaak gaat het ook over gedrag en leiderschap. Ik ben dienstbaar aan het vraagstuk en ga voor langetermijn resultaat.
Afbeelding - Roeleke Vunderink

Over Roeleke

Vanwege mijn ervaring met bestuurlijke tafels in de publieke sector, ben ik een goede gesprekspartner voor bestuurders en toezichthouders. Mijn aanpak: eerst luisteren en reflecteren, dan, liefst samen, naar oplossingen zoeken. Als consultant kan ik vanwege mijn brede ervaring passende oplossingen aanreiken voor vraagstukken in verschillende sectoren, juist omdat ik weet hoe het in de dagelijkse praktijk werkt.

Ik werk voor en met universiteiten en ministeries maar ook voor brancheverenigingen en private partijen aan het bevorderen van organisatorische excellentie. Het afgelopen jaar voerde ik een aantal beleidsevaluaties uit maar ook onderzoeken vanwege ongewenst gedrag en sociale veiligheid bij universiteiten. Mijn expertise ligt bij governancevraagstukken in de publieke sector.

Mijn persoonlijke motivatie is aandacht en echte motivatie voor wat onze samenleving nodig heeft, te  koppelen aan een effectieve inzet van middelen.

Gerelateerde inzichten