Tim Kenter, Senior consultant | Berenschot

Senior consultant

Tim Kenter

Ik help organisaties bij het oplossen van complexe veiligheidsvraagstukken in een maatschappij waar (digitale) dreigingen en incidenten continu op de loer liggen.
Afbeelding - Tim Kenter

Over Tim

Een veilige samenleving wordt beïnvloed door tal van factoren. Waar veiligheidsvraagstukken voorheen vooral betrekking hadden op het fysieke domein, zien we tegenwoordig dat incidenten en crisis zich steeds vaker voordoen in het digitale domein. Deze ontwikkelingen leveren nieuwe vragen op. Ben ik voldoende voorbereid op een cyberaanval? Is de kennis en kunde in mijn organisatie rondom digitale veiligheid op peil en voldoende geborgd? Misschien herkent u deze vragen in uw organisatie. Ik ga graag met u in gesprek over dit ‘hot-item’ en de problemen waar u tegenaan loopt. Vanuit mijn studie en mijn ervaringen als adviseur heb ik namelijk een passie ontwikkeld voor vraagstukken op het snijvlak van crisismanagement en cybersecurity. Dit houdt in dat ik mij zowel richt op het ontwikkelen van cyberoefeningen en trainingen en het schrijven van handboeken. Hiermee probeer ik bij te dragen aan cyberweerbare organisaties en samenleving in deze veranderende omgeving. 

Gerelateerde inzichten