Van herontwerp naar realisatie in 4 maanden


De gevolgen van de coronacrisis leiden onvermijdelijk tot heroriëntatie van onder meer uw strategie, uw primair proces en de inrichting van uw waardeketen. Hoe functioneren deze? Blijken ze veerkrachtig genoeg om de economische schokken als gevolg van het COVID-19 virus op te vangen? Juist nu wilt u flexibeler kunnen inspelen op onverwachte situaties. Het herinrichten van uw organisatie neemt echter al gauw een jaar in beslag, kostbare tijd die u niet heeft. Daarom ontwikkelde Berenschot een snellere oplossing, met behoud van zorgvuldigheid en kwaliteit: van herontwerp tot realisatie in 4 maanden.

Strategische veerkracht

Momenteel moeten veel organisaties laveren als het gaat om hun bedrijfsstrategie. Essentieel hierbij is dat het organisatiemodel niet lijdt onder (strategische) verandering, maar deze juist mogelijk maakt. Dat is ook een van de belangrijke uitgangspunten van het verkorte traject dat wij u bieden. De nadruk ligt op (strategische) veerkracht.

Borging continuïteit

In dit traject kunt u rekenen op onze jarenlange expertise en ervaring op het gebied van zowel organisatie-inrichting als crisismanagement. Wij helpen u uw organisatie zodanig te ontwikkelen dat continuïteit van kernfuncties en de kernstructuur geborgd is, ook in geval van nieuwe ‘schokken’. Door het traject slim – en samen met de voornaamste stakeholders – in te richten, gaan effectiviteit, zorgvuldigheid en kwaliteit hand in hand.

Sparren met experts?

Hebt u behoefte om samen met experts uw bedrijfsstrategie en organisatie-inrichting tegen het licht te houden? Neem dan contact met ons op met Ime Husken, Peter Kuiperij of Jeroen van Bree. Wij staan klaar om u te helpen.