Regierol pakken voor brancheleden


Verenigingen en brancheorganisaties zijn in al hun verscheidenheid relevante partijen in het maatschappelijke middenveld en horen bij Nederland als dijken en windmolens. Tijdens de coronacrisis staan zij voor een dubbele uitdaging: de achterban door de crisis loodsen en als organisatie zelf de crisis doorstaan. Door nu de regierol te pakken, kunt u van toegevoegde waarde zijn voor uw vereniging of brancheorganisatie.

Gedeelde zorgen

De huidige omstandigheden stellen uw achterban of leden voor uiteenlopende vraagstukken:

  • Hoe bescherm ik mijn medewerkers en klanten?
  • Hoe kan ik operationeel blijven?
  • Hoe behoud ik mijn liquiditeit en reduceer ik mijn (personeels)kosten?
  • Hoe kom ik aan (overbruggings)krediet om te overleven?
  • Hoe betrek ik mijn medewerkers bij mogelijke oplossingen?

Daarnaast hebt u als vereniging of brancheorganisatie zo uw eigen zorgen:

  • Hoe communiceer ik adequaat met mijn medewerkers en andere stakeholders?
  • Hoe neem ik de onzekerheden en zorgen bij mijn leden weg?
  • Welke impact heeft de crisis op de branche op langere termijn?
  • Hoe komt de branche weer uit de crisis en wat kan onze vereniging/brancheorganisatie daarbij betekenen?
  • Welke impact heeft de crisis op onszelf als het gaat om ledenverlies, andere vraag naar diensten, kostenreductie, etc. (etcetera)?

Behoefte aan daadkrachtige experts?

Wilt u de regierol pakken en zo uw achterban ontzorgen? En tegelijkertijd uw eigen organisatie op koers houden? Neem dan contact op met Stephanie Wagenaar. Wij staan klaar om u te helpen.