Klimaattalent werkt aan waterveiligheid en crisisbeheersing | Berenschot cases

Klimaattalent werkt mee aan waterveiligheid bij de Unie van Waterschappen

Case
klimaattalent overlegt met unie van waterschappen collega

Deel deze case

Datum

21 november 2023

Opdrachtgever

Unie van Waterschappen

Klimaattalent Simone Takx startte vorige zomer bij de Unie van Waterschappen. Deze koepelorganisatie behartigt de belangen van alle 21 waterschappen. Ook stimuleert de Unie kennisdeling, samenwerking tussen waterschappen en gezamenlijke besluitvorming zodat de sector met één stem kan spreken. Simone kwam terecht in het team Waterveiligheid. Dit team richt zich op de drie waterveiligheidsketen: de zorgplicht, het beoordelen en het versterken van waterkeringen, en hoe de waterschappen daarin als sector kunnen optrekken.

Juli vorig jaar deed de Unie van Waterschappen een beroep op Berenschot Klimaattalent Simone Takx voor ondersteuning in het team waterveiligheid. “Met één fulltimer en twee parttimers ontbrak het ons aan menskracht om ideeën rond waterveiligheid op te pakken, zoals nieuw onderzoek naar ruimtelijke reserveringen bij waterkeringen”, zegt Aart Los, beleidsadviseur waterveiligheid en crisisbeheersing. “We hadden sowieso behoefte aan een allround medewerker, die ons kon helpen met het organiseren van werkzaamheden, zoals het prikken van bijeenkomsten of het opstellen van een inwerkprogramma voor nieuwe bestuurders.”

Onderzoek ruimtelijke reserveringen

Simone ging aan de slag met ruimtelijke reserveringen bij waterkeringen. De waterschappen hebben de mogelijkheid om met het profiel van vrije ruimte, een juridisch instrument, een strook grond te reserveren voor toekomstige projecten zoals dijkversterking. Ook een belangrijk instrument, omdat veel maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, woningbouw, infrastructuur en ook waterveiligheid, eveneens aanspraak maken op de schaarse publieke ruimte.

"Dit zogeheten profiel van vrije ruimte was toe aan vernieuwing en mocht ook weleens weer wat meer voor het voetlicht gebracht worden." – Aart Los, beleidsadviseur waterveiligheid en crisisbeheersing.

Het reserveren van ruimte blijkt zeker waardevol. Wel zetten waterschappen het instrument op verschillende manieren in. Daar liggen nog kansen.

- Aart Los, beleidsadviseur waterveiligheid en crisisbeheersing

 

Het onderzoek bestond uit een inventarisatie wat waterschappen al doen aan ruimtelijke reserveringen bij waterkeringen en welke kansen en knelpunten er liggen. “Het reserveren van ruimte blijkt zeker waardevol. Wel zetten waterschappen het instrument op verschillende manieren in. Daar liggen nog kansen. Elk waterschap heeft natuurlijk zijn eigen gebied, maar door meer samen op te trekken, valt er nog meer kennis te halen, duidelijkheid naar de omgeving te scheppen en sterker te staan in het spel om de ruimte” vertelt Simone.   

Inmiddels hebben de waterschappen het rapport over de ruimtelijke reserveringen behandeld. “Ze willen het instrument gebruiken om stevigere gebiedspartners te zijn van andere overheden en als waterschapsector verder kijken hoe ze dit thema het beste kunnen aanvliegen. Gezamenlijk optrekken, zoals Simone al aangeeft, zodat ze hun toekomstige opgaven kunnen realiseren”, aldus Aart.

Informatievoorziening

Naar aanleiding van de waterschapsverkiezingen eerder dit jaar nam Simone tevens de informatievoorziening voor nieuwe en zittende bestuurders met portefeuille waterveiligheid op zich. “Enerzijds was ik verantwoordelijk voor het overdrachtsdossier, waarin alle thema's rondom waterveiligheid worden toegelicht: wat is het, wat is de stand van zaken en wat komt er de komende periode op bestuurders af? En anderzijds heb ik mij beziggehouden met de organisatie van de masterclass waterveiligheid, waarin verschillende sprekers uitleg gaven aan bestuurders over de waterveiligheidsketen en de bestuurlijke relevantie.”  

Verder bood Simone ondersteuning bij team waterveiligheid in de breedste zin. Ze was aangehaakt bij de Europese Richtlijn Overstromingsrisico's. Hiervoor nam ze deel aan de werkgroep van onder andere het ministerie, waterschappen, provincies, vereniging van gemeenten en veiligheidsregio’s. Het doel is de negatieve gevolgen van overstromingen zo goed mogelijk te beperken. “Hiertoe wordt steeds een vaste cyclus van zes jaar doorlopen, waarbij de Unie de input van de waterschappen coördineert.” Ook dacht ze mee met de lange termijn strategie waterveiligheid. “Erg leuk om een jaar mee te lopen en te ervaren wat er op dit vlak speelt.”

Goede match

Aart noemt de inzet van Simone een goede match. “Ze heeft zich het speelveld van waterveiligheid heel snel eigen gemaakt en is er ook meteen concreet mee aan de slag gegaan. Ze pakte het werk consciëntieus op en ging netjes en overzichtelijk te werk. Haar input bracht mij ook weer op ideeën, bijvoorbeeld om te onderzoeken hoe netbeheerders, windmolenparken en kerncentrales omgaan met ruimtelijke reserveringen”, zegt hij. “Zelf heeft ze qua zelfverzekerdheid flinke stappen gezet. Ze is op een gegeven moment echt zelfstandig die hele sector langsgegaan, daarin is ze echt gegroeid.”

Op basis van zijn eigen ervaringen zou Aart andere organisaties zeker aanraden met een klimaattalent van Berenschot in zee te gaan. “Ze maken zich heel snel verschillende onderwerpen eigen, denken en werken mee en je haalt zo ook jong talent binnen.” Tot slot heeft hij nog een tip voor Berenschot: “Bundel de kennis van alle klimaattalenten en breng die terug naar de organisaties waar ze een opdracht doen.”

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze klimaattalent nieuwsbrief