Even voorstellen Nienke van Wees, klimaattalent | Berenschot artikel

Even voorstellen: Nienke van Wees, klimaattalent

Artikel
Even voorstellen: Nienke van Wees, klimaattalent

Deel dit artikel

Datum

06 juli 2023

Leestijd

2 minuten

Via Berenschot Klimaattalent kunt u tijdelijk jonge, hoogopgeleide klimaattalenten inzetten voor het uitvoeren van projecten om de transitie naar een duurzaam, circulair en klimaatneutraal Nederland te versnellen.

Met Berenschot Klimaattalent versnellen we de energietransitie. Alle klimaattalenten hebben affiniteit en ervaring met klimaat- en energievraagstukken, snappen de context waarin de energietransitie zich voltrekt en kennen het Klimaatakkoord.

We stellen onze klimaattalenten graag aan u voor. Dit keer aan het woord: Nienke van Wees. 

Waarom werk jij bij Berenschot Klimaattalent?

Na mijn afstuderen wist ik dat ik een baan wilde zoeken in de (semi-)publieke sector. Wat ik nog niet wist is welke bestuurslaag het beste bij mij en mijn doelen zou passen. Gemeentes, provincies, ministeries en brancheorganisaties leken me allemaal interessant. Bij klimaattalent krijg ik de kans om bij al deze instanties een kijkje in de keuken te nemen. Tegelijkertijd krijg ik een waardevol perspectief op het functioneren van het gehele systeem. Het ontwikkelprogramma helpt me bij het oplossen van de uitdagingen die ik tegen kom in mijn opdracht en Berenschot verzorgt een fijne kennisbasis om op terug te kunnen vallen voor inhoudelijke vraagstukken.

Wat is jouw drijfveer en wat wil je bereiken bij Berenschot Klimaattalent?

Mijn motivatie om in de duurzaamheidssector te werken komt voort uit liefde voor de natuur en mijn streven naar een leefbare aarde voor iedereen. Klimaatverandering is al merkbaar en de mensen met minder draagkracht zijn kwetsbaarder voor de gevolgen van hiervan. Ik hoop bij te dragen aan het verenigen van mensen rondom de energie- en warmtetransitie als tegengeluid voor de polarisatie. Door de gemeenschappelijke factoren te benadrukken kunnen we inzetten op collectieve oplossingen die door de overheid getrokken worden en mogelijk zijn voor iedereen.

Wat is je achtergrond?

Ik heb een bachelor Biomedische Technologie in Groningen gedaan. Bij de gecombineerde studievereniging van biologie werd mijn interesse voor duurzaamheid gewerkt, en later adviseerde ik studieverenigingen over hoe ze konden verduurzamen. Omdat ik niet het gevoel had dat ik in het medische veld écht impact kon maken koos ik ervoor om mijn master in Innovation Sciences te doen, waar ik leerde over de sociale component aan innovaties.

Welke thema’s hebben jouw interesse?

We kunnen technologische innovaties blijven creëren, maar zonder oog voor de implementatie behalen we niet de maatschappelijke verduurzaming die we voor ogen hebben. De energie- en warmtetransitie is niet alleen een technische transitie, maar juist ook een sociale transitie waarin we iedereen mee moeten krijgen. Mijn interesse ligt op het snijvlak tussen deze transities. Een voorbeeld hiervan is energiearmoede, waarin de stijgende energieprijzen juist degenen raken die nog niet op duurzame, onafhankelijke energiebronnen over hebben kunnen gaan. Een oplossing hiervoor is om beleid en subsidies te richten op deze doelgroep en te ondersteunen en ontzorgen in de verduurzaming.

Wat maakt jou een Berenschot Klimaattalent?

We hebben meer verbinding nodig om tot een klimaatneutraal Nederland te komen. Waar er nu binnen overheidsinstanties vaak nog in silo’s wordt gewerkt, is het nodig om de samenwerking op te zoeken. Ik bekijk complexe vraagstukken niet vanuit één perspectief, maar vind het juist interessant om alle betrokkenen mee te nemen en tot een haalbaar plan te komen. Dit doe ik door te handelen en met een proactieve en doelgerichte houding.

Klimaattalent inzetten?

Wilt u Nienke of één van de andere klimaattalenten inzetten om de transitie naar een duurzaam, circulair en klimaatneutraal Nederland te versnellen? Neem dan contact met Rens Baltus om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

Blijf op de hoogte met onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze klimaattalent nieuwsbrief