André Oostdijk, Senior managing consultant | Berenschot

Senior managing consultant

André Oostdijk

Perspectief bieden! Mijn meerwaarde ligt in het formuleren van doordachte, gedragen en concrete adviezen voor het oplossen van beleids-, organisatie- en samenwerkingsvraagstukken vraagstukken in de fysieke leefomgeving.
Afbeelding - André Oostdijk

Over André

Als Berenschotter werk ik jaarlijks aan vele uiteenlopende opdrachten in de fysieke leefomgeving voor een breed scala aan opdrachtgevers. Steeds met als rode draad het handelen van de betrokken overheden aan effectiviteit te laten winnen.

Die afwisseling boeit me enorm. Ieder vraag is wezenlijk anders, tegelijkertijd zijn er parallellen en bredere toepasbasbare lessen. Daar ligt mijn kracht. Door de combinatie van mijn bestuurskundige en bedrijfskundige expertise, diepgaande kennis van het beleidsveld ‘fysieke leefomgeving’ en mijn kwaliteiten als adviseur kan ik vraagstukken snel analyseren.

Met als uitgangspunt dat inhoud en proces één-op-één verbonden zijn, kom ik samen met de betrokken organisaties tot uitvoerbare aanbevelingen die de effectiviteit en doelmatigheid van het beleid direct versterken. De praktische toepasbaarheid staat daarbij voorop! Ik hecht daarbij aan een nauwe betrokkenheid van de opdrachtgever en andere belanghebbenden. Wanneer zij perspectief zien – zeker wanneer de boodschap minder fijn is – kijk ik terug op een succesvolle opdracht.

Gerelateerde inzichten