Thijs Verboon, Consultant | Berenschot

Consultant

Thijs Verboon

Ik ondersteun klanten bij systeemvraagstukken in de energietransitie met een kwantitatief gebaseerde aanpak. Hierbij hanteer ik een holistisch perspectief.
Afbeelding - Thijs Verboon

Over Thijs

Energiesystemen zijn vaak complexe systemen met veel verschillende actoren en belangen. Een energievraagstuk dient dan ook holistisch benaderd te worden. Door het combineren van technische kennis, kennis over de markt en een grote interesse ben ik instaat deze holistische aanpak te realiseren. Dit maakt het voor mij mogelijk om de brug te slaan tussen techniek en maatschappij, zodat er een match ontstaat tussen wat technisch mogelijk en wat maatschappelijk nodig is.

Na mijn studie Energy Science heb ik ervoor gekozen als energietransitie consultant bij Berenschot aan de slag te gaan. Berenschot maakte indruk door zijn interessante opdrachten en de maatschappelijke meerwaarde die in elk project zichtbaar is.

Naast sterke betrokkenheid en kennis over de energietransitie draag ik bij door mijn model en simulatie-expertise. Dit maakt het mogelijk inzichten te verkrijgen in de veranderingen in ons energiesysteem en mogelijke ‘bottlenecks’ in een vroeg stadium te ontdekken. Mijn doel hiermee is bijdragen aan de energietransitie, zodat de wereld ook voor toekomstige generaties leefbaar blijft.   

Gerelateerde inzichten