Lokale veiligheid | Berenschot

Dienst

Lokale veiligheid

Wij helpen bij uiteenlopende veiligheidsuitdagingen binnen uw gemeente die ontstaan door moedwillig, menselijk handelen en afbreuk doen aan de sociale veiligheid van inwoners.
lokale veiligheid binnen de gemeente

Uiteenlopende veiligheidsproblemen in de fysieke en digitale leefomgeving van inwoners stellen gemeenten,  burgemeesters voorop, voor grote uitdagingen. In nauwe samenwerking met politie, justitie en vele andere partijen moeten ze tot passende aanpakken en interventies zien te komen. Hoe houdt u zicht op een veiligheidssituatie die constant in beweging is? Hoe creëert u een gedeeld veiligheidsbeeld in een gefragmenteerd speelveld en stuurt u op effectieve samenwerking? Hoe gaat u om met beperkte handhavingscapaciteit en begrensde informatie-uitwisseling?

Uiteenlopende veiligheidsuitdagingen

In ons advies richten we ons op veiligheidsproblemen op gemeentelijk niveau die ontstaan door moedwillig, menselijk handelen (security) en afbreuk doen aan de sociale veiligheid van inwoners. We beschikken over kennis en expertise rond uiteenlopende vormen van criminaliteit en overlast, zoals ondermijnende criminaliteit, jeugdcriminaliteit en -overlast, voetbalvandalisme, drugsproblematiek en online aangejaagde verstoring van de openbare orde. Bij het aanpakken van dergelijke veiligheidsuitdagingen is goede samenwerking over gemeentegrenzen heen vaak een sleutel tot succes.

Lokale veiligheidsproblemen ontstaan door een opeenstapeling van factoren en vragen om strategische, beleidsmatige oplossingen. In onze multidisciplinaire aanpak combineren we relevante inzichten en handelingsperspectieven uit bestuurskunde, sociologie, recht, psychologie, communicatie- en organisatiewetenschap. Ons advies is gebaseerd op bewezen kennis van veiligheidsvraagstukken en interventies; waar nuttig en nodig werken we vanuit allianties met gezaghebbende wetenschappers en academische instituten. Daarnaast besteden we expliciet aandacht aan het politieke, bestuurlijke en maatschappelijke krachtenveld.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

We helpen navigeren op onontgonnen terrein

Veiligheid is een zwaarwegende publieke opgave, waarbij veel op het spel staat voor bestuurders, professionals en inwoners. Doordat zich steeds nieuwe veiligheidsvraagstukken voordoen, passen bestaande aanpakken en werkwijzen niet altijd en begeven veiligheidsactoren zich op onontgonnen terrein. Wij snappen de weerbarstige dynamiek van het lokale veiligheidsdomein en hebben een bewezen trackrecord in organisatieadvies, beleidsadvies, incident- en beleidsevaluatie, juridische analyse en advies, trainen van professionals, benchmarking en trendanalyse.

Afbeelding -