Financiering fysieke leefomgeving | Berenschot

Dienst

Financiering fysieke leefomgeving

Veel gemeenten hebben moeite om financiën en formatie in balans te houden met de grote beleidsmatige en uitvoeringsopgaven binnen de fysieke leefomgeving. Wij helpen het zoeken van de balans tussen middelen en ambities.
Bovenaanzicht van fysieke leefomgeving

Veel gemeenten staan financieel gezien onder grote druk. Ook in de  fysieke leefomgeving worstelen veel gemeenten om financiën en formatie in balans te houden met de grote beleidsmatige en uitvoeringsopgaven. Het blijkt lastig om met bestaande middelen de dienstverleningskwaliteit op niveau te houden en te voldoen aan de (langetermijn)ambities van politiek en bestuur.

Gefocust op korte termijn

Ons benchmarkonderzoek laat zien dat de middelen de afgelopen jaren niet zijn meegestegen met de veranderende omgeving. Niet zelden raken medewerkers overbelast en gefocust op de korte termijn: het ‘wegstompen’ van werk. De politiek-bestuurlijke ambities belanden daarmee op de achtergrond en de bestuurskracht van de gemeente neemt af.

Wij helpen bij het in balans brengen van ambities en middelen. Hiertoe maken we de knelpunten transparant en beheersbaar, hoewel extra middelen zeker niet het wondermiddel zijn. Vaak dragen andere maatregelen, zoals heldere bestuurlijke keuzes of het optimaliseren van processen, eveneens bij aan een stabiele verhouding tussen ambities en middelen! Het gaat erom dat medewerkers de goede dingen doen op de goede manier. Wij brengen rust, overzicht en inzicht door ambities, inkomsten en uitgaven in samenhang te beschouwen.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Wij helpen het zoeken van de balans tussen middelen en ambities via:

  • Het analyseren van de bestuurlijke ambities in de fysieke leefomgeving, de dienstverleningskwaliteit en de daaruit volgende werklast
  • Het in perspectief plaatsen van uitgaven en middelen (financiën en formatie) door deze af te zetten tegen soortgelijke gemeenten via de Benchmark Formatie en kosten gemeenten
  • Het genereren van inzicht in de gemeentelijke inkomsten op korte, middellange en langere termijn
  • Het doorlichten van de formatie en het beoordelen van de mate waarin deze op niveau is
  • Het doorlichten van processen op doelmatigheid en doeltreffendheid