Vincent van der Vlies | Berenschot

Managing consultant

Vincent van der Vlies

Heeft u een complexe vraag of opgave rond een veiligheid gerelateerd onderwerp? Neem dan contact met mij op, want hoe complexer de opgave, hoe liever ik u help bij het oplossen ervan!
Afbeelding - Vincent van der Vlies

Over Vincent

Als all-round adviseur en projectleider op het gebied van veiligheid werk ik veel en graag aan politiek-strategische adviezen en innovatieve en grensverleggende onderzoeken op het gebied van veiligheid: of het om managen van politieke risico's gaat, gevaarlijke stoffen, incidentonderzoek, psychische en fysieke werkdruk, prostitutiebeleid, of matchfixing en veiligheid in de sport. Hierbij werk ik mee aan het duurzaam beheersen van complexe opgaven rond veiligheid en risicomanagement. Hoe complexer, hoe interessanter!

Gerelateerde inzichten