Formatieonderzoek | Berenschot

Dienst

Formatieonderzoek

Een formatie die past bij de ambities en doelstellingen van uw team of organisatie. Daarover geven we advies. Op basis van kwalitatief én kwantitatief onderzoek.
Afbeelding - Formatieonderzoek

Vraagt u zich weleens af hoe het staat met de formatie in uw organisatie? Waardoor het knelt qua capaciteit? Of uw afdeling wel voldoende medewerkers heeft om de opgaven aan te kunnen? Of dat u met minder capaciteit wellicht hetzelfde resultaat kunt bereiken? Dan bent u beslist niet de enige!

Een passende formatie

Tegenwoordig hebben organisaties veelvuldig te maken met veranderingen in de aard, omvang en complexiteit van hun takenpakket. Bijvoorbeeld als gevolg van veranderende wetgeving, samenwerking, uitbesteding en de toenemende automatisering. Dat heeft gevolgen voor de teamsamenstelling: het aantal en type medewerkers dat u nodig heeft. Goed zicht op de vereiste capaciteit maakt uw team of organisatie wendbaar en prestatiegericht.

Aan u de taak om in te schatten of de huidige formatie nog bij uw situatie past, welke formatie eventueel nodig is en hoeveel flexibiliteit er gevraagd wordt gezien uw opgaven. Een formatieonderzoek helpt u deze vragen te beantwoorden.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Hoe we dat doen

Onze oplossingen

Samen met u onderzoeken wij welke capaciteit voor uw organisatie passend is om alle taken op de gewenste wijze uit te voeren. Dit doen we op basis van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Dankzij onze ruime ervaring met formatie- en capaciteitsonderzoeken kunnen we hiervoor gebruik maken van een omvangrijke benchmarkdatabase met ruim 2.500 organisaties uit verschillende sectoren.

In ons onderzoek houden we nadrukkelijk rekening met uw ambities en de structuur en omgeving waarin u opereert. Zo krijgt u gerichte sturingsinformatie om de taakuitvoering te optimaliseren en het goede gesprek te blijven voeren over de omvang van de capaciteit, het takenpakket en de manier van werken.