Berenschot op VNG Jaarcongres 2024

Berenschot op het VNG Jaarcongres

Evenement
Berenschot op het VNG Jaarcongres

Deel dit evenement

Datum

07 juni 2024

Op dinsdag 25 en woensdag 26 juni 2024 vond het VNG Congres plaats in het Groene Hart. Berenschot was aanwezig om met bezoekers van gedachten te wisselen over actuele thema's en onze ondersteunende dienstverlening.

Als exposant was Berenschot weer aanwezig op het VNG Jaarcongres. We hebben weer warme en goede gesprekken gevoerd over actuele thema’s bij gemeenten.

Met onze inhoudelijk experts hebben we een toelichting op onderstaande thema’s en bijbehorende producten en diensten gegeven.

 

Grip op formatie en financiën

De behoefte aan inzicht in de formatie en financiële situatie van de eigen organisatie is groot. Op welk vlak zijn (nog) keuzes mogelijk? En waar niet? Wat zijn belangrijke aandachtspunten? En wat vereist bijsturing? Stuurinformatie over de financiële begroting, formatie en inkomsten van gemeenten helpen al deze vragen te beantwoorden. 

Dit interactieve dashboard biedt uw gemeente inzicht in de meerjarige ruimte voor de gehele begroting.

Deze benchmark geeft gedetailleerd inzicht in hoe uw gemeente zich qua formatie en kosten verhoudt tot andere gemeenten.

Dit financieel dashboard vertaalt de uitkering uit het Gemeentefonds naar bruikbare managementinformatie voor uw gemeente.

 

Verbeteren van het openbaar bestuur

We helpen bij het realiseren van doelstellingen en ambities binnen het openbaar bestuur. 

Concreet invulling geven aan opgavegericht werken helpt uw gemeente om maatschappelijke opgaven ook daadwerkelijk te realiseren.

In deze training leert u hoe het samenbrengen van samenwerking tussen ambtenaren en bestuur, de samenwerking tussen college en gemeenteraad én leiderschap leidt tot betere onderlinge resultaten.

In dit leerwerktraject maakt u kennis met actuele bestuurskundige inzichten om uw gemeentelijke praktijk te versterken. Stapsgewijs werkt u toe naar één plan voor uw opgave, met oplossingen en acties waarmee u direct aan de slag kunt.

 

Realisatie en implementatie

Start er een project, maar mist de kennis of tijd of om het uit te voeren? We ondersteunen in de implementatie met collega’s die samen met uw team de adviezen gaan realiseren.

Onze experts helpen u uw doelen omtrent datagedreven werken te realiseren.

Onze klimaattalenten bieden u hands-on ondersteuning bij het uitvoeren van projecten in het kader van de energietransitie.

 

Energie en klimaat

Met behulp van deze routekaart krijgt uw gemeente of provincie inzicht in de behaalde en verwachte reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

Meer weten?

Hebt u vragen over het bovenstaande? Neem dan gerust contact op met onze adviseurs. 

 

Afbeelding -