Eveline Castelijns, Senior managing consultant | Berenschot

Senior managing consultant

Eveline Castelijns

Samen werken aan toekomstbestendige zorg- en dienstverlening, die aansluit op de wensen van zowel cliënten als medewerkers. Dat begint bij een heldere strategische koers en een praktische, verbindende en enthousiasmerende aanpak voor het realiseren van strategische ambities.
Afbeelding - Eveline Castelijns

Over Eveline

De houdbaarheid en toegankelijkheid van onze zorg staan in brede zin onder druk. Waar we aan de ene kant een beweging zien van toenemende en complexere zorgvraag, zien we aan de andere kant een daling van de beroepsbevolking en een toenemende druk op mantelzorgers.

Dat vraagt van zorgorganisaties ten eerste een heldere strategische koers, waarin de visie en strategische ambities zijn verwoord in antwoord op de dynamische, externe ontwikkelingen. Een koers waarin vooral ook scherpere keuzes zijn gemaakt. Ook het realiseren van de strategische ambities vraagt in deze tijden van beperkte (verander)capaciteit de nodige aandacht. Hoe organiseer je nu als zorgorganisatie op een slimme wijze de benodigde executiekracht?

In opdrachten waar strategische herijking, veranderkracht en (regionale) samenwerking centraal staan, ben ik op mijn plek. Mijn kennis en ervaring ligt daarbij in de langdurige zorg, in het bijzonder binnen de ouderenzorg. Hierbij put ik uit mijn ruim 15 jaar advieservaring, als ook diverse lijn- en verandermanagementposities binnen zorgorganisaties.

Ik breng focus en structuur aan, werk vanuit gedegen analyses en combineer dit met creatieve oplossingen en sensitiviteit op wat de dynamiek van verandering teweegbrengt bij teams en medewerkers. Ik ben resultaatgericht, stel kritische vragen en werk altijd vanuit verbinding. Met een gezonde dosis humor.

Staat u voor een strategische herijking? Of zoekt u juist naar ondersteuning bij de realisatie van uw strategische ambities? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde inzichten