Frederik van Dalfsen, Senior managing consultant | Berenschot

Senior managing consultant

Frederik van Dalfsen

Resultaatgerichte adviseur en programmamanager die grote vraagstukken onder grote druk behapbaar maakt. Direct in stijl en zeer bewust van politiek-bestuurlijke dynamiek.
Afbeelding - Frederik van Dalfsen

Over Frederik

Hallo! Ik ben Frederik. Binnen Berenschot ben ik als Teamlead verantwoordelijk voor de Openbaar Bestuur praktijk. In mijn adviespraktijk werk ik graag aan drie soorten vraagstukken van onze klanten.

Maatschappelijk acute en relevante (crisis)vraagstukken, zoals het stikstofdossier en het aardbevingsdossier Groningen. In dit soort dossiers speelt dezelfde dynamiek: achter de feiten aanlopen, forse botsende bestuurlijke en maatschappelijke belangen en het samenbrengen van verschillende disciplines. Dat vraagt om in de hectiek feiten en meningen te scheiden, een werkend projectteam neer te zetten en stap voor stap hele complexe dossiers behapbaar en besluitbaar te maken. Mijn rol is het dan om integraal verantwoordelijkheid te nemen voor de voortgang en zo (onder hoog tempo) structuur te brengen.

Stelsel-vraagstukken, zoals de inrichting van het beleidsveld rond voedselveiligheid of het openbaar bestuur als zodanig. Deze vragen gaan over het inrichten, aanpassen en evalueren van grote en complexe sets aan prikkels/regels en normeringen die in grote arena’s met veel actoren moeten leiden tot oplossingen voor publieke vraagstukken. Stelselvraagstukken poppen meer en meer op en zijn vaak maatschappelijk vrij fundamenteel: denk maar aan bijstelling van zorgstelsel, ruimtelijke ordeningsstelsel, onderwijsstelsel, belastingstelsel, wetenschapsstelsel, het binnenlands bestuur-stelsel of het stikstofstelsel. Géén makkelijke vraagstukken waarin wij als bureau hard werken aan continue kennisontwikkeling (hoe werkt dat slim/goed) én het daadwerkelijk verder helpen van onze opdrachtgevers.

Democratische innovatie in de relatie tussen overheid en samenleving. Hoe we onze democratie inrichten en wat ieders rol daarin is, verandert eigenlijk continu. We zitten momenteel midden in de zoektocht naar wat een actievere gemeenschap betekent voor democratie en de rol van de overheid. Daarover publiceer ik regelmatig en help ik raden / colleges van B&W en/of staten. In 2017 verscheen Pionieren in Participatieland, in 2021 kwam de opvolger ‘Leren in Participatieland’ uit.

Ligt uw puzzel op deze vlakken? Ik hoor het graag!

Frederik

Gerelateerde inzichten