Henk Wesseling, Senior managing consultant | Berenschot

Senior managing consultant

Henk Wesseling

De opgaven in het publiek domein zijn ingewikkeld en veelvoudig op velerlei terreinen. Van energietransitie, voldoende huisvestingsmogelijkheden tot jeugdzorg en veiligheidsvraagstukken. Die opgaven vervullen en zo tot publieke waarde komen, vraagt innovatie van het openbaar bestuur zelf.
Afbeelding - Henk Wesseling

Over Henk

In deze periode van politieke en maatschappelijk pluriformiteit, zo niet, fragmentatie is opgavegericht sturen en werken vereist, in netwerken, met participatie. Gesteund door innovatief instrumentarium van samen leren, bekostiging, digitale transformatie en zo meer. Over de verschillende bestuurslagen heen is samenwerking vereist om aan die innovatie van sturen en werken vorm te geven.

De afgelopen vier decennia heb ik vanuit verschillende posities aan de innovatie van het openbaar bestuur gewerkt. Als gemeentesecretaris, als trekker van regionale samenwerking, als manager van beleidsontwikkeling en van onderzoeksprocessen. En nu als adviseur. In al die functies stond nooit hiërarchie voorop, maar was de basis dat het uiteindelijk gaat om met elkaar processen te voeren die tot resultaat moeten leiden waar we als burgers wat aan hebben. De essentie is het komen tot coalities die handelingsperspectieven met elkaar delen en tot besluitvorming en uitvoering kunnen komen. Voor mij zijn wetenschap en kennis natuurlijke bondgenoten om aan die coalities te bouwen.

Het streven naar dergelijke coalities is in mijn opvatting niet alleen de belangrijkste voorwaarde om tot resultaten te komen, maar ook om de democratie sterker te maken.

Gerelateerde inzichten