Jeroen Boot, Managing consultant | Berenschot

Managing consultant

Jeroen Boot

Als organisatieadviseur en jurist richt ik mij op samenwerkings- en governance-vraagstukken, marktwerking en beleidsadvies met een juridische component in het publieke domein.
Afbeelding - Jeroen Boot

Over Jeroen

Vanuit Berenschot werkt ik in multidisciplinaire teams (met inhoudelijk materiedeskundigen, bestuurskundigen en financiële experts) aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Zo help ik overheden bij het creëren van publieke waarde. 

Voor mijn overstap naar Berenschot werkte ik ruim zeven jaar bij Autoriteit Consument & Markt (en haar voorganger de Nederlandse Mededingingsautoriteit) als zaakbehandelaar en projectleider.

Aan de Universiteit Leiden studeerde ik rechten (strafrecht en civielrecht) en werkte ik als student-medewerker bij het Europa Instituut. Daarnaast studeerde ik criminologie, eveneens aan de Universiteit Leiden. Aan de University of California (Santa Cruz) volgde ik onder meer economische vakken.

Gerelateerde inzichten