Opensourcewerken | Berenschot

Dienst

Opensourcewerken

Opensourcewerken vergroot de transparantie van publieke organisaties, wat het vertrouwen in de overheid bevordert. Wij helpen u deze manier van werken stapsgewijs in te voeren.
opencourcewerken inrichten publieke organisatie

Als overheidsinstantie verwerkt u veel informatie via software. Het is belangrijk dat uw organisatie transparant maakt hoe dat gebeurt. Dan is het proces voor anderen controleerbaar en navolgbaar. In dat licht past opensourcewerken bij publieke organisaties: het sluit aan bij publieke waarden als transparantie, onafhankelijkheid en openheid. Deze open manier van werken binnen een organisatie gaat verder dan de techniek.

Voordelen van opensourcewerken

  • Kwetsbaarheden en fouten komen eerder aan het licht zodat u ze tijdig kunt herstellen
  • Draagt bij aan een transparante en open overheid
  • Sluit aan bij de Wet open overheid (Woo)
  • Vergroot de innovatiekracht van uw organisatie
  • Verkleint de kans op afhankelijkheid van één leverancier (vendor lock-in).

Invoering opensourcewerken

Toch duurt het doorgaans even voor een organisatie het opensourcewerken omarmt. Ingesleten werkwijzen van IT-afdelingen en bestaande inkoopprocedures vormen in de praktijk vaak een belemmering om de kracht van opensourcewerken aan te boren.

Wij helpen u met een realistische blik opensourcewerken in te voeren. Met aandacht voor ‘harde’ factoren als duidelijke verantwoordelijkheden (governance), beschikbaarheid van de juiste middelen en plannings- en sturingselementen. En met oog voor de ‘zachte’ – minder zichtbare maar even belangrijke – factoren als bewustwording, leiderschap en innovatiecultuur. Onze adviseurs zijn expert op het gebied van datagedreven en opensourcewerken en hebben ervaring binnen de publieke context.

Lees de blog Voordelen opensourcewerken voor het openbaar bestuur voor meer informatie over alle pluspunten van opensourcewerken in het openbaar bestuur.  

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we doen

Onze dienstverlening

Om u te ondersteunen bij de implementatie van opensourcewerken, zetten we onder andere de volgende instrumenten in:

Strategieontwikkeling

We helpen u in kaart te brengen op welke manier opensourcewerken binnen uw organisatie past en wat er nodig is om dat te bereiken.  

Opensource volwassenheidsscan

Met onze volwassenheidsscan brengen we in beeld waar u staat op het gebied van opensourcewerken en waar voor u de grootste kansen liggen.

Workshops

Door middel van workshops met betrokken stakeholders binnen uw organisatie nemen we de belangrijkste belemmeringen voor opensourcewerken weg en ontwikkelen we de noodzakelijke kaders.

Roadmap opensourcewerken

Via een inzichtelijke roadmap maken we duidelijk hoe u stapsgewijs kunt groeien naar het gewenste volwassenheidsniveau voor opensourcewerken.