Boot, Jeroen

Managing consultantj.boot@berenschot.nl0657595249Vanuit Berenschot adviseer ik met name op het gebied van diverse governance- en juridische vraagstukken die spelen in de samenwerking tussen overheden, overheden en het bedrijfsleven en in de (strategische) positionering ten aanzien van toezichthouders.Voor mijn overstap naar Berenschot werkte ik ruim zeven jaar bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) resp. Autoriteit Consument & Markt als (senior) zaakbehandelaar en projectleider.Aan de Universiteit Leiden studeerde ik rechten (strafrecht en civielrecht) en werkte ik als student-medewerker bij het Europa Instituut voor professor Piet Jan Slot (hoogleraar europees economisch recht). Daarnaast studeerde ik Criminologie, eveneens aan de Universiteit Leiden. Aan de University of California (Santa Cruz) volgde ik onder meer economische vakken.A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty (Churchill)