Aan de slag met participatie! | Berenschot evenement

Leeratelier ‘Aan de slag met participatie'

Evenement
Leeratelier ‘Aan de slag met participatie'

Deel dit evenement

Datum

07 maart 2024

Op basis van de Wet versterking participatie op decentraal niveau is iedere gemeente verplicht om een participatieverordening op te stellen en wordt de inspraakverordening uitgebreid. Voortaan dient een gemeente niet alleen betrokkenheid te regelen bij de voorbereiding, maar ook bij de uitvoering en evaluatie van beleid.

Leeratelier ‘Werken aan het verbeteren van participatie en de verordening’

Datum
28 maart, 18 april, 23 mei & 27 juni
Tijd
12:00 - 17:00
Locatie
Utrecht
Kosten
€2700

Achtergrond van deze wettelijke plicht:

 • Duidelijkheid voor inwoners en voor de gemeente over het verloop van het proces, over de doelen van participatie, de mate van invloed en over wat er met de uitkomsten van het proces gebeurt.
 • De representatieve democratie is en blijft leidend.
 • Keuzes van de gemeenteraad: de toelichting is kristalhelder over het feit dat de gemeenteraad keuzes zal moeten maken rond participatie.

Geactualiseerde handreiking

In opdracht van VNG en BZK hebben wij de handreiking geüpdatet. De nieuwe handreiking biedt:

 • een beschrijving per stap 🌟
 • een selectie van good practices 🌟 🌟
 • tips om aan de slag te gaan met het goede gesprek over deze stap 🌟 🌟 🌟
 • bronnen met achtergrondinformatie 🌟 🌟 🌟 🌟
 • mogelijkheid om beter te cherry picken 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟

 

Het leeratelier – vier rondes van een halve dag

Om de handreiking in de praktijk handen en voeten te geven, organiseren we een leeratelier. Doel is gemeenten en burgers te helpen een nieuwe modus te vinden en participatie daadwerkelijk in te bedden in de organisatie. En zo de kracht van dit middel te benutten om gezamenlijk echt verder te komen en echt anders te werken.

In het leeratelier maakt u samen met andere deelnemers in groepen een plan voor uw eigen gemeente om de stappen van de handreiking te doorlopen. Het mes snijdt aan twee kanten: u ontwikkelt een realistisch plan dat past bij uw eigen gemeente en daarnaast kunt u ideeën, tips en voorbeelden uitwisselen met andere deelnemers.

 

Ronde 1: Visie en fundament (handreiking stap 1 t/m 3)

 

In dit dagdeel gaat u aan de slag met de meer abstracte onderwerpen: hoe kijkt uw gemeente naar de lokale democratie en participatie en waarom zijn deze belangrijk?

 • U bereidt een analyse voor die u met andere deelnemers bespreekt om te de ‘witte vlek’ te bepalen: wie moet u nog spreken over de fundamentele participatievragen?
 • U maakt een onderzoeksvoorstel voor een zelfscan van uw gemeente: waar staat uw gemeente?

Resultaat: een paar concrete stappen om in uw gemeente te zetten om het over de fundamentele vragen te hebben. Deze stappen zijn nodig en belangrijk, maar moeten goed afgestemd zijn met betrokkenen. Deze voorbereiding helpt om uiteindelijk te komen tot een visie, door hetgeen wat hier bedacht is verder te brengen in uw eigen organisatie.

 

Ronde 2: beleid en instrumenten (handreiking stap 4 en 5)

 

Tijdens dit dagdeel verdiept u zich in beleid en instrumenten. Welke basiswerkwijze is/komt er in uw gemeente en met welke participatievormen gaat uw gemeente aan de slag?

 • Op basis van (beleids)stukken inventariseert u bestaande werkwijzen binnen uw gemeente.
 • Samen met andere deelnemers test u de bruikbaarheid van bestaande werkwijzen op casussen.
 • U bereidt een reeks bijeenkomsten voor om het beleid te actualiseren, gemeentebreed geldend te maken (of om compleet nieuw beleid te maken).

Resultaat: scherp zicht op de huidige beleidscontext en een aantal stappen om die in lijn te krijgen met de visie. Deze voorbereiding helpt om uiteindelijk te komen tot beleid, door hetgeen wat hier bedacht is verder te brengen worden in uw eigen organisatie.

 

Ronde 3: leren en uitvoeren (handreiking stap 6 en 7)

 

In dit dagdeel bepaalt u wat uw gemeente gaat doen om de visie waar te maken, het beleid uit te voeren en een leercyclus op gang te brengen.

 • In groepen stelt u een uitvoeringsprogramma op voor de komende twee jaar, wat uw gemeente gaat doen en welke middelen daarvoor nodig zijn.
 • U brengt in kaart hoe de uitvoeringsactiviteiten bijdragen aan de participatieambities van uw gemeente.
 • U maakt een plan om met verschillende stakeholders een licht leerprogramma op te zetten, waarin staat wie wat moet gaan leren de komende twee jaar (en hoe er geleerd kan gaan worden).

Resultaat: een conceptuitvoeringsprogramma waarmee u naar een MT/DT/college kunt om te kijken of er ook echt een verbeterde uitvoering nodig is; plus een aantal stappen voor het opzetten van een licht leerprogramma.

 

Ronde 4: juridisch verankeren (handreiking stap 8)

 

In dit dagdeel maken u en een juridische collega samen met andere duo’s een plan voor het opstellen van (een goed werkbare) verordening.

Resultaat: een gezamenlijk bepaald stappenplan om op efficiënte wijze tot een kwalitatief goede participatieverordening te komen.

 

Data
28 maart, 18 april, 23 mei, 27 juni van 12:00 - 17:00
Locatie
Kantoor Berenschot, Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG Utrecht
Investering
€ 2.700 exclusief btw en het (persoonlijk) voorbereiden van de bijeenkomsten (er is huiswerk!).
Trainers
Geïnteresseerd? Meld u dan nu aan!

Inschrijven kan tot en met 29 februari 2024! Voor meer informatie over dit leeratelier kunt u contact opnemen met Doriene Bakker via d.bakker@berenschot.nl of 06 20 61 32 15