Beleidsonderzoek en evaluatie


Verstevig uw informatiepositie!

Accurate, objectieve en betrouwbare informatie is van cruciaal belang bij de ontwikkeling, uitvoering en beoordeling van beleid. Iedere fase in de beleidscyclus brengt zijn eigen informatiebehoefte met zich mee. Welke beleidskeuzes zijn er? Hoe verloopt de samenwerking tussen partijen in de uitvoering? Heeft het beleid effect gehad?

In de huidige informatiemaatschappij is het verkrijgen van informatie geen probleem. Allerlei partijen dragen hun visies breed uit en vinden – via de moderne media – razendsnel hun weg naar de politieke arena. Niet zelden leidt dat tot een overdaad van uiteenlopende meningen en oordelen en is het voor de beslisser moeilijk “de knoop door te hakken”. Zeker in een politiek turbulente context!

Betrouwbare informatie door beleidsonderzoek

Berenschot kan u ondersteunen met het verkrijgen van objectieve en betrouwbare informatie door middel van beleidsonderzoek en beleidsevaluaties. We combineren daarbij onze diepgaande beleidsinhoudelijke kennis van sectoren als sociaal domein, zorg, onderwijs, fysieke leefomgeving en economie met onze expertise op het gebied van onderzoeksmethoden en technieken. Zo werken wij volgens de regels van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) en participeren onze adviseurs in netwerken als VIDE.

Wilt u beleidsadvies of een beleidsonderzoek laten uitvoeren? Neem contact op met één van onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Berenschot en de EU

De meeste maatschappelijke uitdagingen hebben een internationaal of grensoverschrijdend component. Ons EU-team voorziet opdrachtgevers van strategisch Europees advies en trainingen en helpt hen met de evaluatie van Europees beleid op alle niveaus. Meer informatie? Bekijk onze dienstverlening >

Adviseurs