Strategisch recruitment | Berenschot

Dienst

Strategisch recruitment

Strategisch recruitment legt de basis voor het succesvol aantrekken van de juiste medewerkers. Wij helpen u graag met het opstellen en inrichten van een strategisch recruitmentplan of losse onderdelen hiervan.
Afbeelding - Strategisch recruitment

De huidige krapte op de arbeidsmarkt en de luxepositie waarin kandidaten zich momenteel bevinden, zorgen voor extra druk op recruitment. Voor u start met werven is het dan ook belangrijk te weten wie u wilt aantrekken en wanneer. Voorspellende inzichten die potentiële hiaten en tekorten aan talent identificeren, stellen uw organisatie in staat om vooruit te plannen. U heeft dan voldoende tijd om de juiste kandidaten te vinden, aan te trekken en aan te nemen.

Wervingsaanpak met een stevig merk

Daarbij is het van belang uw wervingsaanpak af te stemmen op de behoeften van de beoogde doelgroep(en). Bijvoorbeeld door het merk van uw organisatie als werkgever stevig in de markt te zetten, zodat kandidaten zich kunnen herkennen in de ‘why’ van hun nieuwe werkgever. Verder zorgt een efficiënt en slagvaardig recruitmentproces voor een als goed beoordeelde ‘candidate experience’, wat de slaagkans van een kandidaat in de organisatie verhoogt. Bedenk verder dat strategisch recruitment geen HR- of recruitmentfeestje is, maar een gedeelde verantwoordelijkheid met de lijn. In het recruitmentproces moet duidelijk zijn welke taken en verantwoordelijkheden belegd zijn bij relevante stakeholders, en bij wie de regie ligt.

In cocreatie

Om u te helpen met het vervullen van vacatures, bepalen we samen met u de strategie op het gebied van recruitment. In cocreatie stellen we vervolgens een strategisch recruitmentplan op. Daarnaast helpen we u bij het definiëren van een onderscheidend werkgeversmerk. Tevens kunnen we u ondersteunen bij het vaststellen van de competenties per functie en de vertaling hiervan naar vacatures of andere arbeidsmarktcommunicatie.

Meer weten over strategisch recruitment?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Strategisch recruitmentplan

Wervingsbehoefte en arbeidsmarkt

Inzicht in wervingsbehoefte en arbeidsmarkt:

Recruitment

Efficiënt en datagedreven recruitment:

  • Doorlichting recruitment
  • Benchmark recruitment
  • Recruitmentprocesoptimalisatie
  • Herijken en herinrichten van verantwoordelijkheden in het recruitmentproces

Candidate experience

Een geoptimaliseerde candidate experience:

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten op HR gebied

Meld u aan voor de HR nieuwsbrief die we elk kwartaal versturen